+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda En uzun halife dönemi hangisidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  En uzun halife dönemi hangisidir
  En uzun halife dönemi hangisidir

  En uzun dönem Hz Osman Dönemidir söz halifelikten açılmışken zaman larını kısa yazayım sizler için..


  Hz. Osman Dönemi (644-656)

  Hz. Ömer Dönemi (634-644)

  Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)

  Hz. Ali Dönemi (656-661 )


  Dört Halife Dönemi


  Hz. Ebubekir (Hz. Ebubekr’issıddık) Dönemi (632-634):
  Hz. Muhammed hastalanınca, Müslümanlara imamlık yapma görevini Hz. Ebubekir’e verdi ve bu durum onun Hz. Muhammed’in ardılı olmasını sağladı. Hz. Muhammed’in ölümü (8 Haziran 632, Pazartesi) yeni İslam Devleti için tehlikeli durumlar yaratınca, Hz. Ömer ve arkadaşlarının önerisi üzerine halife seçildi.

  Hz. Ömer (Hz. Ömer’ül-Faruk) Dönemi (634-644):
  Hz. Ebubekir’in vefatı üzerine, Müslümanların önde gelenleri tarafından Hz. Ömer halife seçilmiştir. Hz. Ömer döneminde Hz. Ebubekir dönemindeki fetih hareketlerine devam edilmiş ve devlet büyük ölçüde teşkilatlandırıldı.
  Hz. Ömer zamanında devlette teşkilatlanmaya gidilmiştir. Bu dönemde devlette yapılan teşki-latlanma çalışmaları şunlardır:
  • İlk yönetim örgütü kurulup, fethedilen ülkeler illere ayrıldı. Bu iller, doğrudan halifeye bağlı vali-ler atandı.
  • Teravih namazının toplu kılınması 636’da onun emriyle başladı.

  Hz. Ömer, 644 yılında, bir sabah namazını kıldırırken, Zerdüşt bir köle olan Ebu Lülüe Feyruz ta-rafından ağır yaralandı. Ölürken kendisinden sonraki halifeyi seçmesi için bir kurul belirledi.

  Hz. Osman (Hz. Osman-i Zinnûreyn) Dönemi (644-656):
  644’te Hz. Ömer’in ölürken tayin ettiği bir seçim kurulu, Hz. Osman’ı halife seçti.
  Halifeliğinin ilk yılları daha çok Ömer devrinde başlanan fetihleri sürdürmekle geçti. İran ve Ermenistan’ın fethi tamamlandı. Trablus, Kıbrıs, Rodos, Malta ve Girit alındı. İslam orduları Anadolu ’da Ankara’ya kadar ilerlediler. Bir İslam donanması da İstanbul önlerine geldi.
  Dönemin önemli faaliyetlerinden birisi, Şam Valisi Muaviye’nin ilk İslam Donanması’nı kur-masıdır. Bu donanma, Kıbrıs’ı fethetmiş ve İstanbul önlerine gelmiştir.

  Hz. Ali (Hz. Aliy’yil-Murteza) Dönemi (656-661):

  Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra, aralarında halifeyi öldürenlerin de bulunduğu bir kurul tarafından halife seçildi. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  En uzun halifelik yapan halife hazreti osmandır. hazreti osman tam olarak 12 yıllık halifelik yapmıştı. bunun dışında hazreti osman halife iken iranın fethi tamamlanmış bunun dışın da olan ne öneli gelişme ise bu halifelik döneminde kuranı kerimin çoğaltılmasıdır.
+ Yorum Gönder