+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Newtonun hareket kanunları ile ilgili sorular ve çözümleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Newtonun hareket kanunları ile ilgili sorular ve çözümleri
  Newtonun hareket kanunları ile ilgili sorular

  Newtonun hareket kanunları ile ilgili sorular ve çözümleri, newton kanunları değişme, birleşme ve dağılma özelliği ile ilgili bilgiler konu anlatımı.

  Newton eski zamanlarda yaşamış ve günümüzün matematik ve fizik dallarında halen kullanılan bilimsel formülleri türeten bilim adamıdır.

  1) Değişme Özelliği

  2 sayı toplanırken veya çarpılırken eyrleri değiştirildiğinde sonuç da değişmiyorsa, değişme özelliği vardır denir.

  Buradan anladığımız şey şudur.

  Sayıların yerlerini değiştireceğiz fakat sonuç değişmeyecek.

  İnceleyelim.

  8+7=15

  7+8=15 ( sayıların yeri değişti fakat sonuç değişmedi)

  9.10=90

  10.9=90( sayıların yerleri değişti fakat sonuç aynı )

  sayıların yeri değişti fakat sonuçları değişmedi.

  Bu tür işlemlere değişme özelliği denir.

  2) Birleşme Özelliği

  19+36+4 işlemini yaparken önce 36 ile 4 ü toplayıp sonra 19 u eklemek daha kolaydır.Yani

  19 + 36 + 4 = 19 + (36 + 4) = 19 + 40 = 59

  Birleşme işlemi; en az üç sayı ile yapılan bir toplama işlemi düşünelim.Bu sayıları değişik sıralarla toplayalım.

  Hangi sırayla toplarsak toplayalım işlemin sonucu değişmeyecektir.Buna birleşme işlemi denir.

  Not: Parantezler hangi sayıları önce topladığımızı gösterir.

  Örneğin;

  (5+3)+7=8+7=15

  5+(3+7)=5+10=15 görüldüğü gibi sonuç aynı

  Aynısı çarpma işlemi için de geçerlidir.

  (2.3).4=6.4=24

  2.(3.4)=2.12=24 görüldüğü gibi sonuçlar aynı.

  O halde birleşme özelliği vardır.

  3) Dağılma Özelliği


  Parantezin içinde toplama veya çıkarma işlemi, dışarıda da çarpma işlemi olduğunu düşünelim.

  Örneğin; 6.(2+5) veya 9.(5-3)

  Yukarıdaki gibi işlemlerde istersek önce parantez içini çözer, sonra dışarıdakiyle çarparız.

  Veya, dışarıdakini içeridekilerle tek tek çarpar ve sonuçları ya toplarız, ya da çıkarırız.

  Daha detaylı yapacak olursak, bir örnek üzerinden inceleyelim.

  Örneğin;

  204X6 yı kısa yolla çözelim

  Toplama ve Çarpma işleminde 1 ile 0 ın etkisi

  Bildiğiniz gibi 1 sayısı toplama işleminde sonucu değiştirir fakat çarpma işleminde değiştirmez.

  Örneğin; 2+1=3 sonuç 2 den 3 e çıktı.

  2.1=2 sonuç önceden de 2 idi, yine 2

  Sıfır sayısı ise toplama işleminde sonucu değiştirmez ( etkisizdir) , çarpma işleminde ise sonucu değiştirir, sıfır yapar.Yani çarpma işleminde sıfır yutan elemandır.

  Örneğin; 2+0=2 sonuç değişmedi.

  2.0=0 sonuç sıfır oldu.
  İşlem önceliği:

  Birden çok işlem yan yana iken hangi sıra ile çözüm yapılır ?

  Çözüm yapılırken rastgele sırayla ilerleyemeyiz, herşeyin bir sırası bulunmakta.

  Örneğin;

  15-2.5 işleminde önce çıkarma, sonra çarpma işlemi görünmekte fakat burada önce çarpma işlemini yapmalıyız.

  Önce çıkarma işlemini yaparsak;

  15-2.5=13.5=65 sonucu elde edilir.

  Önce çarpma işlemi yapılırsa;

  15-10=5 olarak sonuç bulunur.

  ikincisi doğru sonuçtur.

  peki;

  (15-2).5 işlemine bakalım.

  Burada ise parantez olduğu için önce çıkarma, sonra çarpma işlemi yapılır.

  Yani;

  13.5=65 doğru sonuçtur.

  işlem önceliğinde; önce parantez içlerine bakılır, ardından varsa çarpma veya bölme, daha sonra da toplama veya çıkarma işlemi yapıl
 2. Ziyaretçi

  newtonun hareket yasaları ile ilgili daha fzla örnekler verirmisiniz lütfen?
 3. Fatma
  Administrator
  newtonun hareket yasaları ile ilgili daha fzla örnekler verirmisiniz lütfen?

  Newton'ın hareket yasaları, bir cisim üzerine etki eden kuvvetler ve cismin hareketi arasındaki ilişkileri ortaya koyan üç yasadır.

  1. Yasa

  Eylemsiz referans sistemi adı verilen öyle referans sistemleri seçebiliriz ki, bu sistemde bulunan bir parçacık üzerine bir net kuvvet etki etmiyorsa cismin hızında herhangi bir değişiklik olmaz. Bu yasa genellikle şu şekilde basitleştirilir: Bir cisim üzerine dengelenmemiş bir dış kuvvet etkimedikçe, cisim hareket durumunu (durağanlık veya sabit hızlı hareket) korur.

  2. Yasa
  Eylemsiz bir referans sisteminde, bir parçacık üzerindeki net kuvvet onun çizgisel momentumunun zaman ile değişimi ile orantılıdır: F = d (mv) / dt. Momentum, (mv) kütle ile hızın çarpımına eşittir. Kuvvet ve momentum vektörel nicelikler olduğundan, net kuvvet cisim üzerine etki eden tüm kuvvetlerin vektörel toplamı ile bulunur. Bu yasa sıklıkla şu şekilde ifade edilir: F=ma: Bir cisim üzerindeki net kuvvet, cismin kütlesi ile ivmesinin çarpımına eşittir.

  3. Yasa
  Bir A parçacığı, B parçacığı üzerine bir kuvvet uyguladığında, B parçacığı A üzerine aynı anda eşit büyüklükte ve zıt yönlü bir kuvvet uygular. Burada dikkat edilmesi gereken bu kuvvetlerin aynı doğrultu üzerinde olduğudur. Bu yasa çoğu zaman şu cümle ile basitleştirilebilir Her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır.
+ Yorum Gönder


newtonun hareket kanunları ile ilgili sorular,  newtonun hareket kanunları soru ve çözümleri,  newtonun hareket kanunları ile ilgili çözümlü sorular,  newtonun hareket kanunları ile ilgili sorular ve cevapları,  newtonun hareket yasaları ile ilgili sorular,  newtonun hareket kanunları ile ilgili sorular ve çözümleri