+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda XVII. Yüzyıl Islahatları Kısa Özet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  XVII. Yüzyıl Islahatları Kısa Özet
  XVII. yüzyıl islahatları Kısa Özet

  Kültürel, Eğitimsel ve İktisadi lslahatlar

  •1727'de ilk Türk matbaası kuruldu.
  •Kütüphaneler açıldı.
  •Avrupa'dan kitaplar tercüme edildi.
  •Avrupa'ya öğrenci gönderildi.
  •Kumaş ve kağıt fabrikaları kuruldu.
  •İstanbul'da çiçek aşısı yapıldı.
  •Mimaride barok ve rokoko tarzı yaygınlaştı.
  •Devlet, esham adıyla iç borçlanmaya gidildi.

  Askeri Islahatlar

  •Avrupa'dan askeri ve teknolojik aIanda danışmanlar getirildi.
  •Muhendishane-i Berri Hümayun ve Muhendishane-i Bahri Hümayun okulları açıldı.
  •Askeri a Ianda Sürat Topçuları ocağı ve Humbaracı Ocağı açıldı.
  •Nizam-ı Cedit Ordusu kuruldu.


  İdari Islahatlar

  •Divan-ı Hümayun ve Kubbealtı vezirliği kaldırıldı.
  •Avrupa'da geçici ve daiml elçilikler kuruldu.
  •Sadrazam konağı, Bab-ı Ali adıyla önem kazandı.
  •Şeyhülislam divana alındı.
  •Reisülküttab ve kalemiye etkin hale getirildi.
  •Taşra teşkilatında tımar sistemi bozuldu.
  •Ayanlık ve malikane sistemi önem kazandı.


  XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatları, Osmanlı Devleti’nde meydana getirdiği değişim açısından değerlendiriniz
 2. Acil

  XVII. Yüzyıl Islahatları Kısa Özet isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder