+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sembolizm Simgecilik Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sembolizm Simgecilik Hakkında Kısa Bilgi
  Sembolizm Simgecilik hakkında kısa bilgi


  Sembolizm 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da Parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu akım, 20. yüzyıl edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir. Sembolizm, geleneksel Fransız şiirini hem teknik hem de tema açısından belirleyen katı kurallara bir tepki olarak doğar.
  Realizm ve Naturalizmin etkisiyle Fransız edebiyatında aşırı gerçekçi bir ortam oluşmuştur. Bilimsel ilerlemeler, makineler, yeni buluşlar insanoğlunu mutlu kılma şöyle dursun, bir bunalımın eşiğine getirmiştir. Hele 1870 bozgunu Fransa'daki bu karamsarlığı büsbütün artırmıştır. Genç kuşak da bu bunaitıcı ortamı değiştirmek için bazı siyasal ve toplumsal girişimlerin gerekliliğini öne sürmeye başlar. Bu gereksinim sanat içinde ortaya atılmaya, tartışılmaya başlar. işte bu tartışmaların sonunda Sembolizm doğar. Simgecilik olarak da adlandırılan sembolizm, hem gerçeği gösteren hem de onun sınırlarını aşma isteğine cevap veren bir sanat akımıdır. Sembolistler, duygu ve heyecanları sembolik kelimelerin müziğiyle anlatmaya çalışır. Ayrıca şiiri, açıklayıcı işlevinden ve kalıplaşmış bir hitabetten kurtarmayı, şiirle insanın yaşantısındaki anlık ve geçici duyguları betimlemeyi amaçlar. Sembolistler, alışılmamış, yepyeni birtakım taze imge ve düşünceleri anlatmak için de yeni yeni sözcükler türetme yoluna gitmiştir.

  * Sembolizmin İlkeleri
  - Sembolizmde dış dünyayı sembollerle anlatmak esastır.
  - Sembolist şairler, semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini
  anlatmışlardır.
  - Sembolistler, şiirde müzik unsuruna önem verirler, hatta müziği şiirin amacı haline getirirler.
  - Şiir, düşüncelere değil, duygulara seslenmelidir; çünkü şiir bir şeyanlatmak için yazılmaz .
  - Şiirde anlam kapalılığı olmalıdır, buna göre şiirden herkes kendine göre bir yorum çıkarmalıdır. Anlam
  kapalılığı amaçlandığından söz sanatlarına sıkça başvurulur.
  - Gerçeklerden kaçma, hayale sığınma, çirkinlikleri hayal yardımıyla güzelleştirme, bunlara bağlı olarak
  ortaya çıkan karamsarlık, sembolizmin en belirgin özelliklerindendir .
  - Sembolistler daha çok serbest nazım türleriyle şiir yazmışlardır.

  * Batı Edebiyatında Sembolizmin temsilcileri
  - Baudelaire
  - Rimbaud
  - Mallarme
  - Paul Valery Verlaine
  - Edgar Alien Poe

  * Türk Edebiyatında Sembolizmin Temsilcileri
  - İlk uygulayıcısı Cenap Şahabettin'dir
  - Ahmet Haşim zamanında çok gelişmiştir
 2. Acil

  Sembolizm Simgecilik Hakkında Kısa Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder