+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Koşul Cümlesi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Koşul Cümlesi Nedir








  Koşul Cümlesi Nedir kısaca







 2. HaKHaN
  Özel Üye





  Koşul (Şart) Cümlesi Nedir

  Koşul (Şart) Cümleleri Koşul bir eylemin, durumun gerçekleşmesinin başka bir şeye bağlı olması durumudur.

  "Biraz beklerseniz doktorla görüşürsünüz." Doktorla görüşebilmenin koşulu bir süre beklemektir. Beklenmezse doktorla görüşebilme şansı yoktu
  r.

  ** Yukarıdaki örnek cümlede olduğu gibi Türkçede koşul eki "-se, -sa"dır; ancak -se, -sa eki kullanılmadan da bazı ekler ve sözcükler ile cümlelere "koşul" anlamı kazandırılır.

  ** mı, mi soru eki koşul anlamı kazandırabilir:
  * Birinin, masasına oturduğunu gördü mü çok kızar.
  * Evden biraz erken çıktı mı işine vaktinde varır.

  ** Ama bağlacıyla da koşul anlamı sağlanır: İstediğiniz şiirleri ve yazıları bulurum ama siz de bana yardım edeceksiniz. ( yardım ederseniz)

  ** -dıkça, -dikçe eki de koşul anlamı katabilir: Böyle haberleri duydukça moraliniz bozulacak.

  ** "yeter ki" bağlacı ve "üzere" edatı da cümleye koşul anlamı kazandırabilir:
  * Sana her yeri gezdiririm, yeter ki sen gezmek iste.
  * Yarına getirmek üzere bu sözlüğü alabilirsiniz.

  ** -ınca, -ince eki de kimi zaman koşul anlamı kazandıra*bilir. Yüklemin geniş zamanla çekimlendiği cümlelerde -ınca, -ince eki koşul anlamı katar:
  * Okullar açılınca trafik sorunu yine başlar.
  * Buraya gelip sizinle görüşünce işin zorluğunu anlar.

  ** İki yargının olduğu bazı cümlelerde herhangi bir ek ya da sözcük kullanılmadan yargılardan biri, ötekinin koşulu olabilir:
  * Televizyonun sesini açma; kardeşin uyanır.
  * Giriş kartını unutma; sınava giremezsin.





+ Yorum Gönder