+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri TERKİB-İ BENT Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri TERKİB-İ BENT Nedir
  Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri TERKİB-İ BENT Nedir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Terkib-i Bent Hakkında Bilgi

  Terkib-i Bent, farklı uyaklara sahip birkaç bentten meydana gelen ve bentlerinin sonunda, uyakları aynı birer beyte sahip olan Divan edebiyatı şiir biçimidir.
  Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dinî, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir. Her biri beşle on arası beyitten oluşan, beş-on iki bendin bir araya gelmesiyle kurulur. Bentleri birbirine bağlayan beyte vasıta beyti denir. Vasıta beyti her bentte farklıdır. Vasıta beytinin aynen yinelenmesi durumunda ise terciibent oluşur. Bunlar bentlerden ayrı olarak kendi aralarında uyaklanır. Bentlerin kafiyelenişi gazeldeki gibidir. Türk Edebiyatında Bağdatlı Ruhî ve Ziya Paşa bu türün iki önemli şairidir. İkisi de toplumsal konularda yazmıştır.Didaktik şiirlerdir.

+ Yorum Gönder