+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Divan Edebiyatının Tarihi Gelişimi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatının Tarihi Gelişimi Nedir
  Divan Edebiyatının Tarihi Gelişimi Nedir kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Divan Edebiyatı'nın Tarihsel Gelişimi

  Divan Edebiyatı'nın ilk örnekleri 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu Edebiyat'ın ilk ürünlerini veren Hoca Dehhani'dir. Horasan'dan gelip Konya'ya yerleşen Dehhani, özellikle İranlı şair Firdevsi’nin etkisinde şiirler kaleme almıştır.
  14. asır, eğitici ve dini yapıtlar oluşturmaktadır. Bu dönemde, İran Edebiyatı'nda işlenen konular, Türk Edebiyatı'na girmeye başlamıştır. Mesud bin Ahmed ile yeğeni İzzeddin'in 1350'de yazdığı "Süheyl ü Nevbahar", Şeyhoğlu Mustafa'nın 1387'de yazdığı "Hurşidname", Süleyman Çelebi'nin (1351-1422) "Vesiletü'n-Necât" başlığını taşımakla birlikte Mevlid adıyla bilinen ünlü yapıtı, İran Edebiyatı'nın etkisiyle yazılmıştır.Bu sebeple İran ile ilişki içinde olmuştur.
  Divan Edebiyatı, özellikle şiir alanında en parlak dönemini 16. yüzyılda yaşamıştır. Bu dönemde, Bâkî ve Fuzûlî, Divan şiirinin en iyi örneklerini vermiştir.
  17. yüzyıla girildiğinde, Divan Edebiyatı'nın ulaştığı düzey, İran Edebiyatınınkinden geri değildir. Divan şairleri, şiirlerinde fahriye denen ve kendilerini övdükleri bölümlerde, şiir ustalığının doruğuna çıkmışlardır. Öğretici şiirleriyle tanınan Nabi ve bir yergi ustası olan Nef'i bu yüzyılın ünlü divan şairleridir. Divan Edebiyatı, en özgün şairlerinden olan Nedim'in ve Şeyh Galib'in ardından, 18. yüzyılda bir duraklama dönemine girmiştir. Daha sonraki şairler, özellikle bu iki şairi taklit etmiş ve özgün yapıtlar ortaya koyamamışlardır[kaynak belirtilmeli].
  19. yüzyılda, Batılılaşma sonucunda oluşan kompleks ve kendi değerlerine karşı yapılan eleştiri sonucunda Divan Edebiyatı artık gözden düşmüştür. Edebiyatı ilk eleştiren düşünür, Namık Kemal'dir[kaynak belirtilmeli]. Tanzimat'la birlikte, Türk Edebiyatı'nda Batı etkisinde yeni biçimler, konular denenmeye başlanmıştır. Böylece, Divan Edebiyatı önemini yitirmiş; Tevfik Fikret, Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı ve bazı diğer şairlerin, Türk Edebiyatı'nda aruz ölçüsüyle (vezniyle) yazılan son şiirleri [kaynak belirtilmeli] kaleme aldığı söylenir.

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Divan edebiyatı şairleri hakkında kısa bilgi

  Divan edebiyatı; 13. yüzyılda ortaya çıkmış, dil, konu, işleniş bakımından arap, fars etkisi altında gelişmiş yazılı edebiyattır.
  Divan edebiyatı şairleri; 13. yüzyıl ve 19. yüzyıllar arası şiirlerini arap, fars etkisi altında yazmış şairlere verilen isimdir.

  Divan edebiyatı şairleri kimlerdir?
  1. Abdi
  2. Abdullah Bosnevi
  3. Abdullah Vassaf Efendi
  4. Abdürrahman Eşref
  5. Adem Dede
  6. Ahmed Paşa
  7. Ahmed-i Da'i
  8. Ahmedi
  9. Arife Hanım
  10. Aydınlı Visali
  11. Aşki İlyas
  12. Bağdatlı Ruhi
  13. Baki
  14. Cemili
  15. Derviş Paşa
  16. Edirneli Nazmi
  17. Enderunlu Vasıf
  18. Enderunlu Fazıl
  19. Eşrefoğlu Abdullah Rumi
  20. Esrar Dede
  21. Fehim-i Kadim
  22. Figani
  23. Fıtnat Hanım
  24. Fuzuli
  25. Gevheri
  26. Hatice Nakiye Hanım
  27. Hayali
  28. Hayreti
  29. Haşmet
  30. Hıfzı Mehmed Efendi
  31. Hızır Reis
  32. Hoca Dehhani
  33. Hami-i Amidi
  34. Kadı Burhaneddin
  35. Kafzade Abdülhay Çelebi
  36. Kami
  37. Koca Mehmed Ragıp Paşa
  38. Küplüceli Öznur
  39. Lamii Çelebi
  40. Latifi
  41. Leskofçalı Galip
  42. II. Mehmed
  43. Mihri Hatun
  44. Mustafa Zekai
  45. Necati
  46. Nedim
  47. Nef'i
  48. Nergisi
  49. Nev'izade Atayi
  50. Neşati
  51. Na'ili
  52. Nabi
  53. Osmanzade Taib
  54. Priştineli Mesihi
  55. Salacıoğlu
  56. Sarhoş Abdi Çelebi
  57. Leyla Saz
  58. Sırri Hanım
  59. Sünbülzade Vehbi
  60. Tacizade Cafer Çelebi
  61. Tatavlalı Mahremi
  62. Taşlıcalı Yahya Bey
  63. Usuli
  64. Yenişehirli Avni
  65. Yusuf Garibi
  66. Zekeriyazade Yahya Efendi
  67. Zeynep Hatun
  68. Zati
  69. Adile Sultan
  70. Aşık Paşa
  71. İbrahim Gülşeni
  72. İmadeddin Nesimi
  73. Şehzade Bayezid
  74. Şeref Hanım
  75. Şeyh Galip
  76. Şeyhi
  77. Şahidi İbrahim Dede

+ Yorum Gönder