+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ohm Nasıl ölçülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ohm Nasıl ölçülür
  ohm nasıl ölçülür kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Ohm Nasıl Ölçülür Hakkında Bilgi

  Elektronikte kullanılan pasif elemanlardan en önemlilerinden birisi dirençtir. Bütün elektrik ve elektronik devrelerden belirli bir direnç vardır. Bu dirençlerin değerlerine göre devrenin tasarımı yapılır. Devrede bulunan dirençler, bazen ısı elde etmeğe bazen akımı sınırlamaya, bazen de gerilimi çeşitli değerlere bölmeye yararlar.Bunun gibi daha bir çok etkileri olan dirençlerin değerini bilmek ço könem taşır. Ohmetreyle direnç ölçmek mümkündür bu tip ölçmeler direkt metotla yapılan ölçmelerdir. Yani direnci devreden ayırıp iki ucunu köprü uçlarına bağlayıp değerini doğrudan doğruya okuyabiliyorduk. Çok sağlıklı ölçme yapmamıza karşın, bu yöntemleri her yerde kullanamamaktayız. Çünkü öyle dirençler vardır ki, devresinden sökülmeden yerinde değerini ölçmekgerekir. İşte bu tip dirençlerin değerini ölçme metodunu da endirektölçme denir.

  Endirekt ölçme ohm kanununa dayanılarak yapılır. Direncin devrede gösterdiği fonksiyonlarından yararlanarak değer tespiti yapılır. Direncin devre akımı ve gerilimindeki etkileri, R = formülünde yerine konur. Bu formülün sonucu bize direnç değerini verir.

  ohm metre.jpg

  a. Ampermetre-Voltmetre Metodu ile Direnç Ölçme

  Bu metotla direnç ölçerken devreye bir ampermetre ve bir devoltmetre bağlanır. Bilinmeyen Rx direncinin değeri ohm kanunundanyararlanılarak bulunur.

  Rx direncinden geçen akım devreye bağlanan ampermetreden amper olarak,devreye bağlanan voltmetre ile Rx üzerindeki gerilim volt olarakokunduktan sonra Rx = formülünde yerine konur. Sonuç olarak direncindeğeri ohm olarak bulunur.

  Bu tip ölçme kesin değildir, yani hatalıdır. Bu hata, devreyebağlanan ampermetrenin belirli dirence sahip olması ve devreye bağlananvoltmetrenin de devreden akım çekmesinden dolayı meydana gelir.

  Ampermetre-voltmetre ile yapılan ölçmelerde iki çeşit bağlantı şeklikullanılır. Ampermetre, voltmetre önce bağlanmışsa, buna “öncebağlama”, sonra bağlanmışsa “sonra bağlama” yöntemi denir.

+ Yorum Gönder


omaj nasıl ölçülür,  ohm nasıl ölçülür