+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Etki ile elektriklenme nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Etki ile elektriklenme nedir
  Kısaca Etki ile elektriklenme nedir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Etki ile elektriklenme nedir hakkında bilgi

  Yüksüz K ve L cisimleri birbirine temas halinde iken (+) yüklü bir M çubuğu yaklaştırılıyor. M çubuğundaki (+) yükler K küresinden L küresine (–) yükleri çeker. K küresinin çubuğa uzak olan kısmı (+) yükle yüklenir.


  Daha sonra küreler yalıtkan ayaklarından tutulup ayrılır ve M çubuğu uzaklaştırılırsa K küresi (+) L küresi de (–) yükle yüklenmiş olur

  M çubuğu dokundurulmadan K ve L küreleri yüklenmiş olur. Böyle yüklemeye etki ile elektriklenme denir. Etki ile elektriklenmede K ve L nin yarıçapları ne olursa olsun yük miktarları eşittir. Ayrıca çekilen ya da itilen yükler mümkün olan en uzaktan çekilir ya da mümkün olan en uzağa itilir.
  Şekildeki gibi (+) yüklü K cismi nötr L cismine yaklaştırıldığında onu etki ile elektrikler. L nin K tarafında (–) yükler diğer tarafında ise (+) yükler toplanır. K cismi L deki (–) yükleri çeker (+) yükleri ise iter.


  Fakat d1 < d2 olduğu için Fç > Fi olur ve cisim K ye doğru çekilir. K tarafından çekilen nötr L cismi K ye dokunursa L de (+) yükle yüklenir ve bu durumda da L küresi düşey konumun diğer tarafına doğru itilir.

+ Yorum Gönder


vucuttaince ince elektriklenme nedir