+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Asetonun molekül ağırlığı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Asetonun molekül ağırlığı nedir
  Kısaca Asetonun molekül ağırlığı nedir 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Asetonun molekül ağırlığı  Su, etanol ve eterle her oranda birleşir. Keskin kokuludur. Odunun kuru kuruya damıtılmasından: kalsiyum asetatın ısıtılmasından; teknikte izopropanolün bakır katalizörlerinden 250 °C'de dehidrojenlenmesinden; etanol ve su buharının 250 °C'de gaz fazında Fe2O3 katalizörlüğünde karışımından elde edilir. Aseton ile sodyum nitrozil prussiat bazik ortamda karıştırılırsa kırmızı çökelme olur, aseton saptanır. Önemli bir tepkimesi bazik ortamda elementel iyotla verdiği iyodoform oluşumudur.Sigaranın içinde bulunur.

+ Yorum Gönder