+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Bilim Tarihi Kronolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Bilim Tarihi Kronolojisi
  Bilim Tarihi Kronolojisi

  Bilim Tarihi İle İlgili Bilgi


  M.Ö. Önemli Tarihler
  M.Ö.4241
  Olayların kesin olarak tarihlendiği ilk yıl. Bunu olanaklı kılan Mısır takvimi olmuştur
  M.Ö. c. 2630
  İmhotep, Mısır Firavunu Coser'e hekimbaşı olur.
  M.Ö. c. 1000
  Çinlilerin gökbilim alanında bildikleriyle ilgili ilk kayıtlar.
  M.Ö. c.
  700 Eski bir Hint tıp metni olan Ayurueda'nın ilk derlenişi.
  MÖ. c. 600
  Miletoslu Thales, doğada olup bitenler için ussal açıklamalar bulmaya çalışır.
  M.Ö. 551.
  Çinli filozof Konfüçyüs doğar
  M.Ö. c. 500
  Pythagoras, evrende sayıların ve uyumun gizemli önemini irdeler.
  M.Ö. c. 450
  Daha sonra büyük bir doktor olacak olan Hippokrates, Kos (İstanköy) adasında doğar.
  M.Ö. 399
  Yunanlı filozofların en önemlilerinden Sokrates'in ölümü.
  M.Ö. 387
  Filozof Platon, Atina'da Akademia'yı kurar
  M.Ö. c. 335
  Aristoteles, doğa tarihiyle ve evrenin yapısıyla ilgili önemli bilimsel kitaplar kaleme alır.
  M.Ö.287
  Matematikçi ve mucit Arkhimedes doğar.


  M.S. Önemli Tarihler
  150
  Ptolemaios, yıldızlarla gezegenlerin hareketleri hakkındaki Almagest'i yazar.
  161
  Yunanlı anatomici Galenos, daha sonra ünlü bir doktor olacağı Roma'ya yerleşir.
  c. 600.
  Orta Amerika'da Maya uygarlığı gelişir
  813.
  Bağdat'ta gökbilim okulu kurulur
  c. 854 oğar.
  Arap simyacı Ebubekir Razi (Rhazes) d
  965
  Optik konusundaki çalışmalarıyla ünlü Arap fizikçi İbnülheysem (Alhazen) doğar.
  1253
  Matematik ve bilim dersleri veren Robert Grosseteste'in ölümü.
  1264
  Aquinolu Thomas, Hıristiyan düşüncesini Aristoteles'in öğretisiyle uzlaştırır.
  1267
  Roger Bacon, geleneksel Hıristiyan eğitimine karşı çıkar.
  1452.
  Mucit ve sanatçı Leonardo da Vinci doğar
  1527.
  Paracelsus, Basel Üniversitesi'nde profesör olur
  1543
  Copernicus, gezegenlerin Dünya'nın etrafında değil, Güneş'in etrafında döndüğünü ortaya atan kuramını yayımlar. Andreas Vesalius, insan anatomisiyle ilgili yeni bir elkitabı çıkarır.
  1551
  Conrad von Gesner, hayvan krallığıyla ilgili dev incelemesini yayımlamaya başlar.
  1574
  Tycho Brahe, gökyüzünü gözlemek için Hven adasında bir gözlemevi kurar.
  1596.
  Matematikçi ve filozof Rene Descartes doğar
  1610
  Galileo Galilei, teleskop kullanarak yaptığı gökbilimsel keşifleri konu alan Yıldızların Habercisi'ni yayımlar.
  1616.
  William Harvey, kan dolaşımı konusunda dersler verir
  1618
  Johannes Kepler, gezegenlerin Güneş'in çevresinde çizdikleri elips biçimindeki yörüngeleri betimleyen yasaları yayımlar.
  1627
  Francis Bacon'un, bilimin toplum içindeki önemli rolüyle ilgili etkili düşünceler içeren Yeni Atlantis'inin yayımlanışı.
  1632
  Galileo, lki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog'u yayımlar.
  1642
  Galileo ölür. Isaac Newton doğar
  1644
  Descartes'ın en önemli bilimsel çalışması Felsefenin İlkeleri'nin yayımlanışı.
  1661
  Robert Boyle, Kuşkucu Kimyager başlıklı kitabında, maddenin minik yuvarlardan oluştuğunu ileri sürer.
  1662.
  Londra'da Kraliyet Derneği kurulur
  1665
  Robert Hooke'un, mikroskop yardımıyla çizilmiş ayrıntılı çizimler içeren Micrographia'sının yayımlanışı.
  1666
  Paris'te, Academie Royale des Science kurulur
  1682
  Edmond Halley, daha sonra kendi adıyla anılacak bir kuyrukluyıldızın yörüngesini çizip betimler.
  1687
  Newton'un, evrensel çekim yasalarını formülleştirdiği Principia başlıklı kitabının yayımlanışı.
  1703
  Newton, Kraliyet Derneği'nin başkanlığına getirilir ve 1727'de ölümüne dek bu görevde kalır.
  1704
  Newton, mercekler ve ışık hakkındaki, Optik başlıklı kitabını yayımlar. John Ray, 17 000 bitkiyi içeren sınıflandırmasını tamamlar
  1705
  Francis Hauksbee, vakumlubir küreyi sürterek anlık, parlak elektrik ışıkları elde eder.
  1729.
  Stephen Gray, elektriği büyük uzaklıklara iletir
  1745
  Elektrik depolayan bir alet olan Leiden şişesinin bulunuşu.
  1748
  Georges de Buffon, 36 cilt tutan, doğa tarihi incelemesini tamamlar.
  1752
  Benjamin Franklin, yıldırımın elektrikten kaynaklandığını gösterir.
  1753
  Carl Linnaeus, yeni, ikiterimli bitki sınıflandırma sistemini yayımlar.
  1756
  Joseph Black, kimyasal maddelerin ısıtılmasıyla elde edilebilen "sabit hava"yı bulur.
  1774
  Joseph Priestley, bugün bizim oksijen olarak bildiğimiz gazı ayrıştırır ve ona "flojistonlu hava" adını verir.
  1775
  Abraham Werner, Freiberg'te bir madencilik okulu kurar ve yavaş yavaş, yerbilimsel değişmeyle ilgili "Neptün" kuramını geliştirir.
  1779
  Antoine Lavoisier, "flojistonlu hava"nın varlığını kanıtlar ve ona yeni bir ad vererek "oksijen" der.
  1787
  Caroline Herschel, gökbilime yaptığı katkılardan dolayı sarayın takdirini kazanır.
  1789
  Lavoisier'nin, 33 elementi sıraladığı ve bu elementlerin adlandırılması ile ilgili modern sistemi sunduğu Kimyasal Adlandırma Yöntemi'nin yayımlanışı.
  1791
  Luigi Galvani, kurbağalarla yaptığı elektrik deneylerinin sonuçlarını yayımlar.
  1795
  James Hutton'ın kitabı Yer Kuramı, Kitab-ı Mukaddes'te yaradılış konusunda söylenenleri sorgular. Yerbilimsel değişikliklerin, Kitab-ı Mukaddes'te söylenenlerin tersine, milyonlarca yılda meydana geldiğini ileri sürer.
  1796
  Edward Jenner, bir çocuğu çiçek hastalığına karşı aşılar. 1799 Alessandro Volta, ilk elektrik bataryasını yapar
  1808
  John Dalton'un kitabı Yeni Kiınya Felsefesi Sisteıni, atom kuramı hakkında önemli ve yeni fikirler ortaya atar.
  1809
  Jean de Lamarck, canlı varlıklardaki değişmeyle ilgili açıklamasını yayımlar. Bu açıklamada, sonradan kazanılmış özelliklerin kalıtsal olarak aktarılabileceğini ileri sürer.
  1820
  Hans Oersted, elektrik akımının pusulanın iğnesi üzerinde manyetik etki yarattığını gösterir.
  1824
  Justus von Liebig, Almanya'da, Gissen'de kendi araştırma laboratuvarını kurar.
  1831
  Charles Lyell, Londra King's College'da profesörlüğe atanır. Charles Darwin, HMS Beagle ile yolculuğuna başlar. Michael Faraday, hareketli bir mıknatıstan elektrik akımı elde eder.
  1843
  Ada Lovelace matematik çalışmasını yayımlar.
  1858
  Alfred Wallace'ın doğal seçilim hakkındaki elyazmaları Darwin'in eline ulaşır.
  1859
  Darwin, evrim kuramlarını içeren, Türlerin Kökeai'ni yayımlar.
  1867
  Joseph Lister, antiseptikler kullanılarak mikrop kapmaların azaltılabileceğini gösterir.
  1868
  Gregor Mendel, bezelye bitkileriyle yaptığı, modern genetik kuramının temellerini oluşturan araştırmalarını bitirir.
  1869
  Dimitriy Mendeleyev, Periyodik Çizelge'yi hazırlar.
  1871
  Darwin, evrim konusundaki ikinci kitabı lnsanıa Türeyişi'ni yayımlar
  1872
  James Maxwel, Faraday'ın elektrik kuramlarını sayıya dökmek için cebir denklemleri kullanır.
  1882.
  Robert Koch, kolera virüsünü bulur
  1885
  Louis Pasteur, bir dizi aşı yaparak, kuduz bir köpek tarafından ısırılmış bir çocuğun yaşamını kurtarır.
  1886
  Heinrich Hertz, radyo dalgalarının varlığını gözler önüne seren araştırmalarına başlar.
  1888
  Sophia Krukovsky, Prix Bordin'i kazanır
  1895
  Wilhelm Röntgen, X-ışınlarını bulur.
  1896
  Antoine Becquerel, uranyumun radyoaktif olduğunu bulur.
  1900
  1905 Albert Einstein, Özel Görelilik kuramı da içinde olmak üzere, üç bilimsel yazı yayımlar.Max Planck "kuantumlanan enerji" fikrini ortaya
  1910
  Thomas Morgan'ın sirkesinekleriyle yaptığı deneyler, Mendel'in kalıtımla ilgili düşüncelerini doğrular.
  1911
  Marie Curie, radyoaktiflik konusunda kendi başına yaptığı çalışmalardan dolayı Nobel Ödülü alır; böylece de bu ödülü iki kez alan ilk kişi olur. Ernest Rutherford, atomun merkezinde bir çekirdek olduğunu gösterir.
  1913
  Niels Bohr, hidrojen atomu için yeni bir model önerir
  1915
  Alfred Wegener, kıta kayması kuramını yayımlar.
  1919
  Einstein, Genel Görelilik konusundaki yazısını yayımlar.
  1923
  Edwin Hubble, bizimkinin ötesindeki gökadaların varlığını kanıtlar.
  1927
  Georges Lemaître, evrenin sürekli genişlediği düşüncesini ortaya atar.
  1928
  Bugün penisilin dediğimiz bir oluşumun bakterileri öldürmesi Alexander Fleming'in dikkatini çeker.
  1929
  Hubble, gökadaların birbirlerinden uzaklaştığını gösterir. Bu da Büyük Patlama kuramına temel oluşturur.
  1948
  Hermann Bondi ve Thomas Gold evrenle ilgili Durağan Durum kuramını ortaya atar.
  1953
  Francis Crick ile James Watson DNA molekülünün yapısını keşfeder.
  1963
  Yerbilimsel deneyler Wegener'in düşüncelerini doğrular ve levha tektoniği kuramı yerleşir.
  1964
  Robert Wilson ile Arno Penzias uzayda radyo parazitleri saptarlar. Bunların, Büyük Patlama'nın yankısı olduğu düşünülür.
 2. Acil

  Bilim Tarihi Kronolojisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder