+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Atatürk’ün Edebiyat Hakkındaki Görüşleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Atatürk’ün Edebiyat Hakkındaki Görüşleri
  Atatürk’ün Edebiyat Hakkındaki Görüşleri

  Atatürk’ün her türüyle üzerinde durduğu bir sanat dalı da edebiyattır.
  Edebiyatın tanımını yapan Atatürk der ki:
  Edebiyat denildiği zaman şu anlaşılır: Söz ve manayı yani insan dimağında yer eden her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını bunları dinleyenleri veya okuyanları çok alakalı kılacak surette söylemek ve yazmak sanatı.Bugün içindir ki edebiyat ister nesir halinde olsun ister nazım şeklinde olsun tıpkı resim gibi heykeltıraşlık gibi bilhassa musiki gibi güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.
  Bu tanımdan sonra edebiyatın amaç ve hedefini çizmiş.
  beşeriyette en müspet ilim ve en ince teknik esaslarına dayanan hayatla ve kanla karşılaşmak kendileri için alında yazılı olan askerlik gibi yüksek bir idealist meslek dahi kendini içinde bulunduğu topluma anlatabilmek ve bu büyük insanlık ve kahramanlık yolculuğuna hazırlayabilmek için uyandırıcı hedefleyici yürütücü ve nihayet fedakar ve kahraman yapıcı vasıtayı edebiyatta bulur.
  Bu cümlede üzerinde kısaca da olsa durulması gereken bazı önemli konulara yer verilmiştir. Bir kere Atatürk için edebiyat geçirilmesi güç zamanlarda uyandırıcı hedeflendirici ve yürütücü bir vasıtadır. Ancak dikkat olunacak husus bu vasıtanın yıkıcı değil fedakar kahraman ve yapıcı bir vasıf taşımasıdır. Sonra Atatürk’ün milli daha dorusu hamasi bir edebiyat zevk ve anlayışı olduğu ortaya çıkmaktadır.
  Yine bu cümlenin devamında Atatürk’ün edebiyatı cemiyetin hal ve istikbalini koruyan ve daima koruyacak olan bir terbiye ve eğitim aracı saydığı da ortaya çıkmaktadır.
  Şair Halit Fahri Ozansoy’a 29 Ağustos 1928 akşamı Dolma bahçe Sarayı’nda Türk inkılabı şairinin nasıl olması gerektiğini şu şekilde açıklamıştır.
 2. Acil

  Atatürk’ün Edebiyat Hakkındaki Görüşleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder