+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Din antropolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Din antropolojisi
  Din antropolojisi


  Sosyal-kültürel antropolojinin bir alt dalı olan din antropolojisi, antropolojik yaklaşımla dini ve onunla ilişkili toplumsal kurumlan incelemeyi ilgi odağı yapar. Bu yaklaşımın teolojik ya da ilahiyatçı yaklaşımdan farkı “din” ve “hayat” arasında kurulan ilişki üzerinden anlaşılabilir.

  Teolojik perspektiften bakıldığında hayat, dinden çıkar. Yani varlıkların ve eşyanın insan-üstü bir etken tarafından yaratılmış olduğu inancı temelinde, hayat açıklanır. Bunu en çarpıcı biçimde Ramazan ayında camilerin minareleri arasına asılan mahyalarda göze çarpan “Din, hayattır!” deyişi yansıtır.

  Antropolojik perspektiften ise, tersine, din hayattan çıkar. Yani din, antropolojik yaklaşımla bir toplumsal-kültürel olgu, insan toplumsallığının bir çıktısı olarak kavranır. Buna bağlı olarak da antropoloji dine yaklaşırken “insanüstü” etkene veya onu temsil eden “Kitap”a değil, “insan”a bakar. Yani ilahiyatın öznesi “insan-üstü”, din antropolojisinin öznesi insandır.


  din.jpg  Bununla bağlantılı olarak din antropolojisi çalışmaları, herhangi bir dinin doğruluğunun ya da yanlışlığının, üstünlüğünün ya da değersizliğinin tartışmasına girmez.
  Dinsel inancın kendisi, yani bir yaratıcı var mı yok mu sorusu üzerinde de odaklaşmaz. Kutsal metinleri yorumlamak gibi daha çok ilahiyatçıları, din bilginlerini ilgilendiren konular da, din antropolojisinin ilgi alanının dışında kalırlar.
 2. Acil

  Din antropolojisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder