+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyolojinin doğuşuna etki eden faktörler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Sosyolojinin doğuşuna etki eden faktörler
  Sosyolojinin doğuşuna etki eden faktörler

  * 16.yy.dan itibaren doğa bilimlerinde parlak gelişmeler yaşandı. Bilimsel yöntem fizik ve kimya gibi bilimlerde başarılı bir şekilde uygulandı. Doğanın yasaları keşfedildi.

  * Aydınlanma felsefesi, Avrupa’da akla duyulan güven arttırdı. Bireysellik ve özgürlük idealleri yüceltildi.

  * Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa’da köklü sosyalve ekonomik değişimler yaşandı: Avrupa’nın geleneksel toplum yapısı çözüldü, sanayileşmiş modern kentler ortaya çıktı, işçi sınıfı oluştu.

  * Fransız Devrimi ile Avrupa’nın siyasal ve toplumsal yapısı büyük bir yıkıma uğradı.

  * Coğrafi keşifler ve teknik ilerleme sayesinde ekonomik ve askerî olarak güçlenen Batılı devletler sömürgecilik faaliyetlerine başladı.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Sosyolojinin Doğuşuna Etki Eden Olaylar Hakkında Bilgi

  İnsanlar eski çağlardan bu yana küçük veya büyük topluluklar içinde yaşar.
  Aile, kabile, köy,kent, okul,iş çevresi ve ordu birer topluluktur. İnsan ailesinden,okuldan ve içinde bulunduğu çevreden etkilenerek, bir takım davranışlar, düşünce ve inançlar edinir. Çevrede gelişen toplumsal olaylar kişiyi farkına varmaksızın etkiler. Sosyoloji ya da toplumbilim, insan toplumlarının yapısını, toplumlararası ilişkilerini, toplumsal grupların örgütleniş biçimlerini ve bu grupların bireysel davranışlar üzerindeki etkisini inceleyen bir bilimdir.

  Sosyoloji kısaca, insanların birbiriyle ilişkilerinin bilimsel açıdan incelenmesidir. İnsanlar her zaman başka insanlarla ilgilenmişlerdir. Gazeteciler, yorumcular toplumun günlük yaşamındaki dikkati çeken olayları sürekli olarak toplayıp yayarlar. Tarihçiler çoğunlukla kamu yöneticilerinin nasıl davrandıklarına ilişkin kayıtlar tutarlar. Ozanlar ve öykücüler sosyal ilişkiler üzerinde odaklaşırlar. Belirli çevre koşulları altında insanların nasıl davranacağını kendi bellek ve imgelerinde yeniden kurgularlar. Filozof ve din bilimciler insanoğlunun nasıl davranması gerektiği üzerinde dururlar,yorumlarını öncel bilgi ve deneyimlerinin üzerine dayandırırlar.

  Toplum bilimci olarak da bilinen sosyologlar, toplumsal gruplarla ilgili araştırmaları yürütür, sonuçlar çıkarır ve bu sonuçlardan kalkarak, bazı toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirir. Sosyologların incelediği bu gruplar, aile gibi küçük, siyasal örgütler ya da sendikalar gibi büyük kurumlar olabilir.

  Sosyolog,kişiler üzerinde de uzmanlaşmıştır ama sosyoloğun görevi burada bitmez. O daha derine gider. Çünkü sosyoloji sosyal davranışa yönelen bilimsel bir yaklaşımdır. Sosyolog, gazeteci ve tarihçinin yeteneklerine, belki de bir ozanın veya filozofun sezgilerine sahip olmalıdır; ama bu yetmez.Sosyolog verilerini nasıl toplayacağını ve gözlemlerinin sonuçlarını nasıl analiz edeceğini de bilmelidir. Grup yaşamının sosyolojik incelemesi, grup yaşamının sosyolojik yorumu ile birlikte gitmelidir .

  Sosyoloji konusunda ilk gerçeğe yakın yaklaşımlar doğu medeniyet dünyasından gelmeye başlamıştır. Zaten Ortaçağ’da Avrupa büyük bir sefaletin içerisindeydi ve de böyle bir ortamda bilim de gelişemezdi.

+ Yorum Gönder


sosyolojinin doğuşuna etki eden faktörler,  sosyolojinin dogusuna etki eden faktorler,  sosyolojinin doğuşuna etki eden faktörler vikipedi,  sosyolojinin doğuşunu etkileyen faktörler,  din sosyolojisinin doguşuna etki eden faktörler nelerdir,  sosyolojinin etki eden faktörler