+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Neoliberalizm nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Neoliberalizm nedir
  Neoliberalizm nedir

  1929 Büyük Bunalımının ardından Keynesyen İktisat Okulunun "Müdahaleci Devlet" anlayışı bütün dünyada önem kazanmaya başlamıştır. Keynezyen iktisat politikiları bütün dünyada 1970'li yılların sonlarına değin uygulanmıştır. Bu politikaların bir sonucu olarak devletin ekonomideki rolü ve işlevleri pek çok ülkede genişlemiştir. Devletin büyümesinin ortaya çıkardığı yeni sorunlar (kronik bütçe açıkları, yüksek vergi yükü, enflasyon vb.) iktisatçıları bir takım yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir. 1960'lı yıllar ve özellikle 1970'li yılların başlarından itibaren klasik liberalizmin temel ilkelerini savunan çağdaş liberal düşünce okulları akademik ve politik çevrelerde seslerini duyurmaya başlamıştır.

  neo.jpg  Hakkında Kısaca Yazılar

 2. Acil

  Neoliberalizm nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder