+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Emeviler Zamanında Türkler Ve İslamiyet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Emeviler Zamanında Türkler Ve İslamiyet
  Emeviler Zamanında Türkler Ve İslamiyet

  -Emeviler zamanında Ubeydullah b. Ziyad, Buhara'yı kuşattı, ancak alamadı.

  -Bu dönemde yapılan bir antlaşma ile 3 bin Türk okçusu Emevilerin hizmetine girmiştir. İslam Devletinin sivil ve askeri kanadında görev aldılar.

  -Türgeş Hükümdarı Sulu Han, Emeviler'e şiddetle direndi.(721)

  -Sulu Kağanın ölümünden sonra Türgişler zayıfladı. Ancak bundan sonra Emeviler Maveraünnehir'e hakim olabildiler.

  -Horasan bölgesi kumandanlığına tayin edilen Kuteybe b. Müslim zamanında Müslümanlar Maveraünnehir'e kadar egemen oldular.(705-708)

  -İslam akınları Talas nehri boylarına kadar ulaştı.Bu akınlar başta Türgişler olmak üzere diğer Türk boylarının direnişi ile karşılaştı.

  -Kafkaslardaki Emevi ileri harekatına ise Hazar Türkleri karşı koyuyorlardı. Hazar başkentine kadar ilerleyen Emevi orduları geri püskürtüldüler.

  -Emevilerin, kılıç zoruyla Türkler üzerinde egemen olmaya çalışması ve Arap milliyetçiliği yapması (mevali) yüzünden, İslâmiyet Türkler arasında yayılmamıştır.
 2. Acil

  Emeviler Zamanında Türkler Ve İslamiyet isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder