+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İnsanlarda kimyasal sindirim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  İnsanlarda kimyasal sindirim
  İnsanlarda kimyasal sindirim

  Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için
  gerekli maddeleri vücutlarına veya hücrelerine almaları olayına beslenme denir.
  Beslenme olayında, dışarıdan alınan maddelere besin denir. Besinler, inorganik
  besinler (su ve madensel tuzlar) ve organik besinler (protein, yağ,
  karbonhidrat, nükleik asit ve vitaminler) olarak iki grupta toplanabilirler.
  Ototrof (üretici) canlılar, dışarıdan sadece inorganik besin (karbondioksit, su
  ve madensel tuzlar) alırlar. Aldıkları inorganik maddelerden, yaşamları için
  gerekli organik maddeleri fotosentez veya kemosentezle kendileri yaparlar. Bu
  nedenle sindirim sistemleri bulunmaz. Heterotrof (tüketici) canlılar, hem
  inorganik hem de organik besinleri hazır olarak alırlar. Heterotrof canlıların,
  kompleks organik bileşikleri (protein, yağ, karbonhidrat ve nükleik asit),
  hücrelerine alabilmeleri için onları daha küçük yapı taşlarına enzimler
  yardımıyla) parçalanmaları olayına sindirim denir. Sindirim bir hidroliz
  olayıdır. Hidroliz sindirim enzimleriyle gerçekleşir. Hidrolaz (x) + (n-1) su
  ---------> nX

  n Sindirim, gerçekleştiği yere göre, hücre dışı sindirim
  ve hücre içi sindirim olarak ikiye ayrılır. Hücre dışı sindirim, hücre dışına
  salgılanan enzimlerle, hücre dışında olur. Sindirim sonucu oluşan küçük
  moleküller hücre içine alınıp kullanılır. Hayvanlar, saprofitler, böcekçil
  bitkilerde görülen hücre dışı sindirim, hücreye alınamayan çok büyük moleküllü
  besinlerden yararlanma imkanı sağlar. Hücre içi sindirim, fagositoz ya da
  pinositozla hücre içine besin kofulu halinde alınan büyük moleküller,
  Lizozomlarla besin kofulunun birleşmesiyle oluşan sindirim kofullarında
  sindirilir. Sindirilen kofuldan stoplazmaya geçer ve gerekli yerlerde
  kullanılırlar. Hücre içi sindirim, amipler, akyuvarlar, bazı mantarlar (cıvık
  mantarlar), terliksi hayvan süngerler gibi organizmalarda görülür. Çok hücreli
  heterotrof canlılarda (hayvanlarda) sindirim olayının gerçekleştiği sindirim
  sistemleri gelişmiştir. Hayvanlarda Sindirim Sistemleri Sünger ve sölentelerde
  sindirim organları bulunmaz. Süngerler vücut boşluğuna alınan sudaki küçük
  molekülleri hücrelerine difüzyon, osmoz veya aktif taşıma ile alırlar. Büyük
  moleküllü besinleri ise pinositozla hücrelere alınıp hücre içinde sindirilir.
  Bir kısmı da vücut boşluğuna salgılanan enzimlerle sindirildikten sonra
  hücrelere alınır. Diğer hayvanlarda, ağızla başlayıp anüsle biten bir sindirim
  kanalı ile, bu kanala bağlı sindirim bezlerinden oluşmuş sindirim sistemleri
  bulunur. Hayvan gruplarında, beslenme biçimlerine bağlı olarak sindirim
  sistemlerinde farklar vardır. Yassı solucanlardan planaryalarda anüs bulunmaz.
  Artıklar ağızdan dışarı verilir. Bazı hayvan gruplarında diş bulunur. Kuşlarda
  diş bulunmaz. Sadece memelilerin dişler çiğnemede görev alırlar. Otçul
  memelilerin bağırsakları uzundur. Parçalayıcı dişleri bulunmaz. Körbağırsakları
  gelişmiştir. Mide ve bağırsaklarında selüloz sindirici simbiyont bakteriler
  yaşar. Etçil memelilerin diş yüzeyleri sivridir. Bağırsakları biraz kısadır.
  Körbağırsakları körelmiştir. Parazit yaşayan hayvanların sindirim sistemleri az
  gelişmiştir. Ya da hiç bulunmaz. Hücre içinde ve bağırsaklarda yaşayan
  parazitler sindirilmiş besinleri hücre zarlarıyla veya vücut yüzeyleriyle
  alırlar
 2. Acil

  İnsanlarda kimyasal sindirim isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder