+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İşlevselci yaklaşım nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  İşlevselci yaklaşım nedir
  İşlevselci yaklaşım nedir

  Sosyal Bilimlerde,
  özellikle Sosyoloji ve Sosyokültürel Antropoloji disiplinlerinde, işlevselcilik(işlevsel analiz olarak da adlandırılır) esas olarak en derininde bireysel biyolojik gereksinimleri yerine getirme temelinde ortak çareler arayarak tesis edilmiş olan toplumsal kurumları yada kurumlaşmayı açıklamaya çalışan bir paradigmadır Sosyalgereksinimleri yerine getiren sosyal kurumların bunu yerine getiriş biçimlerine, özellikleistikrarlı, kararlı toplum yapısı üzerine odaklanır İşlevselcilik, yaklaşımın diğer öğretileri ile beraber ana sosyolojik yaklaşımdır Tıpkı çatışmacı kuram ve etkileşimcilik gibi İşlevselcilik, önce Emile Durkheim ile şekillenmiş daha sonra ise yakın yüzyılda Talcott Parsons tarafından geliştirilmiştirAynızamanda 20yy Sosyologları tarafından da kurama çok önemli katkılar yapılmıştır ve bu yaklaşım 1970'lere kadar, yani yeni ve eleştirel argümanlarla karşılaşıncaya kadar popüler etkinliğini sürdürmüştür
  İşlevselcilik, yapı ve toplumun işleyişi ile ilgilenir İşlevselciler toplumu, varlığını devam ettirebilmesi için gereklilikleri yerine getirirken beraber işleyen, birbirine bağımlı birimlerin bütünlüğü olarak görürler İnsanlar toplumun ihtiyaçlarını yerine getiren davranışlar ve roller içerisinde sosyalleşirlerİşlevselciler yapının toplum içindeki davranış biçimi olduğunu söylerler Onlar, kuralların ve düzenlemelerin toplumunun üyeleri arasındaki karşılıklı organize ilişkilere yardım ettiğini savunurlar Değerler, normlar ve rollere göre şekillenen davranışlara genel anlamda rehberlik yaparlar Aile, ekonomi, eğitim, politik sistemler gibi toplumun kurumları, sosyal yapının ana görünümleridir Bu kurumlar, normlar arası ilişkiyi ya da roller arası iletişimi kurar Örneğin aile kurumunda iletişimi, bağlılığı sağlayan roller, eşler arası, anne, baba, çocuklar arası bir işlev görür

  Kuram bir kaç
  anahtar kavram etrafında temellenir İlk olarak toplum, dengeyi sağlama eğiliminde olan birbirine bağımlı parçaların toplamı bir "sistem" olarak görülür İkincisi toplumda, nüfusun yeniden üretimi gibi yaşamsal önemde değerlendirilmesi gereken işlevsel gereklilikler vardır Üçüncüsü ise, bir işlev sunan kurumlar oldukları için var oldukları görülür
 2. Acil

  İşlevselci yaklaşım nedir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


işlevselci yaklaşım,  işlevsel yaklaşım,  işlevselci yaklaşım nedir,  işlevsel yaklaşım nedir,  işlevselcilik yaklaşım nedir,  işlevselci yaklaşım ne demek