+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda 1961 Anayasasının getirdiği yenilikler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  1961 Anayasasının getirdiği yenilikler nelerdir
  1961 Anayasasının getirdiği yenilikler nelerdir


  1961 Anayasası uzun ve ayrıntılı bir metindi. Önemli yenilikler getiriyordu. Millet egemenliğinin "yetkili organlar eliyle kullanılacağı" hükmü ile ılımlı bir kuvvetler ayrılığı prensibi yer aldı.

  Yasama ve denetim yetkisi TBMM; yürütme Meclisin içinden çıkmakla birlikte ayrı bir organ olarak Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu; yargı yetkisi ise bağımsız mahkemelerce yerine getirilecekti.

  Önemli değişikliklerden biri de, TBMM'nin "Millet Meclisi" ve "Cumhuriyet Senatosu"ndan oluşan "çift meclisli" bir yapıdan kurulması idi. Ayrıca, yasaların Anayasaya aykırı olup olmadığını tespit etmek üzere "Anayasa Mahkemesi" kurularak, yargısal denetime ağırlık verildi.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  1961 anayasası nedir

  1960 hükümet darbesinden sonra hazırlanarak 9 Temmuz 1961'de kabul edilen 1961 Anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği, 1924 Anayasası'nı yürürlükten kaldırmıştır. 1961 Anayasası, genç subayların yaptığı 27 Mayıs askeri müdahalesinin ardından, 37 yıllık bir dönemde gelişen politik yaşamın ve özellikle de çok partili siyasi ortamın ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bir anayasaya gerek olduğu düşünülmüştür. Bu anayasa Soğuk Savaş dönemine aykırı olarak özgürlükleri arttıran bir anayasa olduğu söylenir ancak birçok hukukçu bu özgürlüğü kullanacak mekanizmaların getirilmediğini söyler

+ Yorum Gönder


1961 anayasasının getirdiği yenilikler,  61 anayasasının getirdiği yenilikler,  1961 anayasasinin getirdigi yenilikler,  1961 anayasası yenilikleri,  1961 anayasasının getirdiği yenilikler nelerdir,  1960 anayasasının getirdiği yenilikler