+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyal Hakların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Sosyal Hakların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
  Sosyal Hakların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  Sosyal hakların doğuşunda ve gelişmesinde rol oynayan etkenlerin başında,
  düşünsel düzeydeki gelişmeler ve bunlardan etkilenerek ortaya çıkan işçi hareketleri
  gelmektedir. Diğer önemli bir etken ise, devlet anlayışında meydana gelen
  değişmelerdir. Son olarak, uluslararası alanda yapılan düzenlemelerin sosyal hakların
  gelişiminde önemli rol oynadığını söylemek mümkündür

  1768 yılında James Watt’ın buhar makinesini bulmasıyla başlayan ve giderek
  yaygınlaşan endüstrileşme ve kentleşme sürecinde tarım toplumundan endüstri
  toplumuna geçilmiştir. Tarıma dayalı geleneksel toplumda üretim el tezgâhlarında
  gerçekleşirken, artık fabrikalarda yapılmaya başlanmış ve fabrika sanayi ortaya
  çıkmaya başlamıştır. Böylece 18. yüzyılın ikinci yarısı içinde gelişen bilimsel ve
  teknolojik buluşlar sonucunda oluşan Sanayi Devrimi, Avrupa’da İngiltere ve
  Fransa’dan başlayarak toplum yapısını bütün yönleri ile etki altına alarak
  değiştirmiştir. Bu dönemde kentler büyümüş, nüfus ve işgücü önemli oranlarda
  artmış ve sanayi devrimi ile kurulan fabrika ve büyük işletmelerin bulunduğu
  bölgelere doğru işçi yönelişi başlamıştır.
  Geniş kitleler oluşturan orta sınıflar, sanayi devriminin sosyal yapıda yol
  açtığı değişmeler sonucu erimeye başlamış, bunun yerini çok düşük ücretle çalışan
  geniş işçi toplulukları ile sermayeyi elinde toplamaya başlayan sınırlı sayıda bir
  sermayedar kesim olmaya başlamıştır. Böylece sosyal haklar, batıda burjuvazinin
  geliştiği ve egemen sınıf olmaya yöneldiği 18. yüzyıldaki medeni ve siyasi hak
  taleplerinin ardından esas itibariyle 19. ve 20. yüzyılda işçi sınıfının gelişimiyle
  beraber gündeme gelmiştir.
  Sanayi Devrimi, yaşanan ekonomik ve toplumsal gelişmelere bağlı olarak
  büyük değişimler yaratmış ve devlet kavramındaki gelişmeleri gündeme getirmiştir.
  Kapitalist ekonomilerde sanayileşme ile ortaya çıkan sorunlar, artan işsizlik ve
  güvensizlik karşısında siyasal hakları gelişmesiyle devlet müdahalesine karşı çıkan
  anlayış, yerini devletin toplumsal güçler arasında bütünleşmeyi sağlayıcı rol
  üstlenmesi gerektiğini savunan anlayışa bırakmıştır. Liberal devlet anlayışından
  sosyal refah devleti anlayışına geçilmesinde eşitsizliğe ve sömürüye karşı düşünsel
  ve eylemsel düzeyde yoğun tepkilerin önemli rolü olmuştur
 2. Acil

  Sosyal Hakların Ortaya Çıkışı ve Gelişimi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder