+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Avrupa Birliği'nde Sosyal Hakların Gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Avrupa Birliği'nde Sosyal Hakların Gelişimi








  Avrupa Birliği'nde Sosyal Hakların Gelişimi


  Tarihsel süreç içerisinde Avrupa bütünleşmesi ele alındığında bu fikrin köklü
  bir geçmişe sahip olduğu görülmektedir. Avrupa’da bir birlik oluşturma amacını
  taşıyan ilk girişimler çok eskilere dayanmaktadır. Bununla beraber Avrupa ülkeleri
  ile kapsamlı bir bütünleşmenin öngörülmesi kalıcı olmasa bile 19. yüzyılın ikinci
  yarısında yapılan 1856 tarihli Paris Antlaşması’na dayanmaktadır. Bu açıdan kökeni
  19. yüzyıla kadar dayanan Avrupa’da bir birlik kurma düşüncesi ilk adım olarak
  ekonomik bütünleşme hedefine yönelik olmuştur. Piyasaların ulusal sınırlar ötesine
  genişlemesinin, daha fazla ekonomik etkinlik, üretim ve başarıyı beraberinde
  getireceğini savunan neo-klasik iktisat teorisine dayalı olarak gelişen Avrupa
  bütünleşme süreci, “sosyal” değil “ekonomik” bir temele dayalı olarak başlamış ve
  bütünleşmenin ilk 30 yılına bu yaklaşım egemen olmuştur. Bu süre içinde kimi
  sosyal politika metinleri üretilse ve sosyal haklar için Birlik düzeyinde ilerlemeler
  hedeflense de bunlar genel olarak marjinal nitelikte olmuştur.
  En genel ifadeyle Avrupa Birliği'nde sosyal güvence ve istihdam politikası
  üye ülkeler arasında farklı olmakla beraber, çalışma şartları, emeklilik, yoksullukla
  mücadele, sosyal güvenlik, sağlık, yaşlıların bakımı, sosyal yardım, ayırımcılıkla
  mücadele gibi alanlarda belli standartlara uyulmaktadır. Avrupa Birliği'nin sosyal
  politikası, çalışanların yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işçi ve işveren
  kesimleri arasında bir diyalog ortamı oluşturulması ve üye ülkelerin sosyal
  politikaları arasında uyum sağlanmasını amaçlamaktadır.
  Avrupa Sosyal Alanının oluşturulmasına ilişkin çalışmalar 9 Aralık 1989’da
  işçilerin Temel Sosyal Hakları’na İlişkin Topluluk Şartı’nı kabul edilmesiyle
  sürdürülmüştür. Avrupa Sosyal Şartı; işçilerin tüm Avrupa ülkelerinde eşit çalışma
  şartlarına sahip olmalarını sağlamak amacına yönelik olarak oluşturulmuştur. Şart;
  üye ülkelerde uygulama açısından bağlayıcı olmamasına karşın sosyal politikalar
  açısından daha sonraki bağlayıcı uygulamalar için hazırlık ve yol gösterici özelliği
  bulunmaktadır. İngiltere dışında tüm üye ülkeler Avrupa Sosyal Şartı’nı kabul
  etmişlerdir. İngiltere’nin kabul etmemesinin sebebi bu Şart’ın Avrupa Ekonomik
  Topluluğu’nun tek pazar rekabetinin kurulması çalışmalarına radikal sosyalist bir
  etkisi olacağı görüşüne sahip olmasıdır








 2. Acil

  Avrupa Birliği'nde Sosyal Hakların Gelişimi isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder