+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Temel Hak Ve Özgürlüklerimiz Hangi Hallerde Kısıtlanabilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Temel Hak Ve Özgürlüklerimiz Hangi Hallerde Kısıtlanabilir
  Temel Hak Ve Özgürlüklerimiz Hangi Hallerde Kısıtlanabilir


  CEVAP: 1-)
  Savaş hali
  2-)Seferberlik
  3-)Sıkı yönetim
  4-)Olan üstü hal
  5-)Kamu Sağlığı ve güvenliği

  - Temel hak ve hürriyetler, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik-savaş, kamu düzeni, milli güvenlik, genel ahlak, genel sağlık ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçeleri ile milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde kısmen veya tamamen durdurulabilir.

  Bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

  - Anayasamızda, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması ile ilgili, hem genel sınırlama sebepleri, (olağanüstü hal, sıkıyönetim, savaş ) hem de özel sınırlama sebepleri (kamu düzeni, milli güvenlik, genel ahlak, genel sağlık, suç işlenmesinin önlenmesi) yer almıştır
 2. Acil

  Temel Hak Ve Özgürlüklerimiz Hangi Hallerde Kısıtlanabilir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder