+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Çoğulculuk ve katılım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Çoğulculuk ve katılım
  Çoğulculuk ve katılım

  Çoğulculuk (Pluralizm)

  Toplumsal çeşitliliğin doğal ve olağan bir vaha olduğuna inanma: Sosyolojik çoğulculuk. Modern (açık) toplumlarda iktidarın yaygın ve parçalı bir dağılım göstermesi: Siyasi çoğulculuk.
  Farklı değer sistemlerinin karşılaştırılabilir olmadığını ve hiyerarşik bir sıraya sokulamayacağını kabul etme: Ahlaki-felsefi çoğulculuk. Bu çoğulculuk anlayışlarının hepsinin siyasi sonucu, devletin belli bir ideolojiyi veya felsefeyi (bir "iyi" anlayışını) benimsememesi, topluma dayatmaya kalkmaması; yani, ideolojik bakımdan tarafsız olması gereğidir.

  __DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ -Çoğulculuk ve Katılım__
  Çoğulculuk ve Katılım: Çoğulculuk iktidara gelemeyen görüş ve partilere yaşama, demokrasinin imkânlarından yararlanma ve çoğunluk olabilme imkânlarının sağlanmasıdır.
  Çoğulculuğun işlerlik kazanması hoşgörü ve farklı olana saygıyı gerekli kılar. Bunun için dernek kurma, toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunabilme özgürlükleri güvence altına alınmıştır.
  Çoğulculuk ve katılım birbirlerini tamamlayan unsurlardır. Katılım için yönetimin saydamlığı, kamuoyu oluşturulabilmesi gereklidir.
  Kamuoyu; eğitim, bilgi edinme, düşünce kanaatlerin açıklanması ve yayılması, STK’ların etkinleştirilmesiyle sağlanabilir
 2. Acil

  Çoğulculuk ve katılım isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder