+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Üçgenin genel özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Üçgenin genel özellikleri
  Üçgenin genel özellikleri nedir


  Üçgen;
  üç tepe noktası, üç açısı ve üç kenarı olan geometri biçimidir. Üçgenler bir bakıma çokgenlerin en basit biçimidir. Bir üçgenin üç açısına ve üç kenarına o üçgenin elemanları adı verilir. Taban üçgenin herhangi bir kenarıdır. Tabanın karşısına gelen köşeye üçgenin tepesi, buradaki açıya da tepe açısı adı verilir. Tabanın köşelerinde yer alan iki açıya da taban acıları adı verilir. Üçgenler kenarlarına ve açılarına göre gruplandırılır: Üç kenarı birbirine eşit üçgenlere eşkenar üçgen, iki kenarı birbirine eşit üçgenlere ikizkenar üçgen, kenarları birbirine eşit olmayan üçgenlere de çeşitkenar üçgen adı verilir.
  Üçgenin genel özellikleri.jpg
  Tüm açılan dar olan üçgenlere dik üçgen, bir açısı geniş olan üçgenlere ise geniş üçgen adı verilir. Dik üçgenlerde, dik açının karşısına düşen kenara hipotenüs, dar açıların karşısındaki kenarlara da dik kenarlar adı verilir. Eğer bir dik üçgende dik kenarlar birbirine eşitse, bu üçgene ikizkenar dik üçgen denir. Tüm üçgenlerin iç açılarının toplamı 180°C’dir. Buna göre, bir üçgenin bir dış açısı kendine komşu olmayan iç açıların toplamına eşit olur. Bir üçgenin bir dış açısı, kendisine komşu olmayan iç açılarının herbirinden büyüktür. Bir dik üçgenin dar açılan, birbirinin tümleridir. İki üçgenin ikişer açılan eşitse üçüncü açılan da eşittir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Üç farklı üçgen çeşidi vardır. bunlar ikizkenar üçgen eşkenar üçgen ve son olarak çeşit kenar üçgen . bu üç üçgeninde genel özellikleri şu şekildedir. ; iç açıları toplamı 360 derecedir. dış açıları toplamı da 360 derecedir. ayrıca bu çokgenlerin alanları "taban alanı x yükseklik "olarak bulunur.
+ Yorum Gönder


üçgenlerin özellikleri