+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Biyoloji Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Biyoloji Nedir
  Biyoloji Nedir kısaca

  Biyoloji; canlı varlıklarla ilgili bütün bilgileri kucaklayan geniş bir bilimdir. Eski Yunanca bios (hayat) ile logos (bilgi) sözlerinden meydana gelen «biyoloji» kelimesi «canlılar bilimi» demektir.
  Bugün yeryüzünde en az 2.000.000 çeşit canlı yaşamaktadır. Bunların akıl almayacak kadar birbirine zıt tarafları bulunduğu gibi, birçok ortak tarafları da vardır. İnsandan solucana, denizanasına; çınardan yosunlara varıncaya kadarı canlı varlıkları ilgilendiren bütün konular biyolojinin çerçevesine girer.

  Biyoloji o derece geniş bir bilim koludur ki bir bilim adamı onu bütün çerçevesiyle kavrayamaz. Bu bakımdan, biyoloji İncelediği konuları birçok sınıflara ayrılır. Canlı varlıkların özelliklerine göre yapılan sınıflama biyolojiyi üç büyük bilim dalına bölmüştür. Bunlardan zooloji hayvanlarla, botanik bitkilerle, bakteriyoloji de bakterilerle ilgili bilim dallarıdır.

  Biyolojinin başlıca dalları şunlardır:

  Morfoloji. — Şekil bilimidir. Hayvanların, dokuların, hücrelerin şeklini inceler.

  Taksonomi. — Yeni türler ve yeni akrabalıklar üzerinde çalışan bir bilimdir. Türün özellikleri, nasıl meydana geldiği konusu da taksonominin çerçevesine girer.

  Embriyoloji. — Canlının tek hücrelik durumundan başlayarak gelişmesini inceler.

  Genetik. — Bu bilimin esas konusu kalıtımdır.

  Evrim. — Canlıların jeolojik devirlerden beri geçirdiği gelişmeyi inceler.

  Fizyoloji. — Hayatı meydana getiren organik fonksiyonları inceleyen bilimdir.

  Ekoloji. — Varlıkların çevreleriyle olan münasebetlerini inceler.

  Biyososyoloji. — Hayvan topluluklarını inceler.

  Biyokimya. — Canlı maddelerdeki kimyasal tepkileri inceler.

  Biyoklimatoloji. — Canlıların iklimle olan bağlantılarını inceleyen bilim dalıdır.

  Biyolojinin paleontoloji, psikoloji vs. gibi başka bilim dallarıyla da ilgisi vardır
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Biyoloji Nedir

  Biyolojinin tanımını şu şekilde yapabiliriz; ‘’Biyoloji, canlıların köken, yapı, gelişme, çalışma, dağılış, büyüme ve üremelerini inceleyen, araştıran bilim dalıdır.''
  Çalışmalarınızda başarılar dilerim..

+ Yorum Gönder