+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Devletçilik ilkesi özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Devletçilik ilkesi özellikleri
  Devletçilik ilkesi özellikleri Nelerdir


  Devletin ekonomik hayata katılması ve özel teşebbüsün yatırım yapmadığı ekonomik alanlarda faaliyet göstererek toplumsal düzeni korumasına yönelik çalışmalara devletçilik denir. Devletçilik ilkesi komünizm ideolojisiyle sıkça karıştırılır. Ekonomik bir düşünce olduğu için bu karışıklığın olması gayet normaldir. Komünizm ve devletçilik arasındaki fark ise; devletçilik ilkesinde özel teşebbüse de imkan tanınmasıdır. Komünizme göre özel teşebbüsün yatırım ve üretim faaliyetleri yapması son derece kısıtlıyken devletçilikte özel sektör desteklenir. Sadece devlet de özel sektörle birlikte piyasada rol alır ve üretim yapar.

  Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda özel sektörün yatırım yapma gücü zayıf olduğu için bu ilke zorunlu olarak uygulanmıştır. Oysa ki Atatürk bununla ilgili sorulan her soruda girişimcileri desteklediğini söylemiştir. Nitekim Anadolu’nun farklı coğrafyalarında kooperatifler kurarak birleşen bazı çiftçilerin kurduğu fabrikalar özel sektör kapsamında değerlendirilmektedir.

  Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar:

  Planlı ekonomik büyümenin sağlanması için beş yıllık kalkınma planları hazırlandı. Birinci beş yıllık kalkınma planı başarıyla uygulansa da ikinci plan, etkisi Dünya çapında olan ekonomik kriz nedeniyle uygulanamamıştır.

  Devlet, üretimde öncü rol üstlenerek fabrikalar kurdu. Selüloz, şeker, demir-çelik fabrikaları kurularak sanayileşme hamleleri başlatıldı. Yatırımların düzenlenmesi için Sümerbank, Etibank gibi kurumlar oluşturuldu. Faiz oranları ve tüketim mallarının fiyatları merkezi hükümet tarafından belirlendi. İş Bankası, Ziraat Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurularak piyasaya devletin müdahale etme olanağı tanındı.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Devletin ekonomiyi ve sosyal hayatı yada her ikisini de belirli bir dereceye kadar kontrol etmesi gerektiği inancıdır. Devletçilik Anarşizmin tersidir. Devletin ticari işletmelere sahip olduğu dolaylı olarak ekonomiyi planladığı sistemi ifade etmektedir
+ Yorum Gönder