+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Cilalı Taş Devri (Neolitik) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Cilalı Taş Devri (Neolitik)
  Cilalı Taş Devri (Neolitik)

  Diğer bir adı da Neolitik devirdir. Bu devirde insanlar havalar ısındığından mağaralardan çıkarak verimli topraklara, ırmak ve göl kenarlarına yerleşmişlerdir. Buralarda yaptıkları barınaklarda yaşamaya başlamışlardır.
  En ilkel tarım aleti olan karasabanı icat eden Cilalı Taş Devri insanı, toprağı işlemeye yani tarım yapmaya başlamıştır. Tarımın yapılması insanı tü-keticilikten üreticiliğe geçirmiştir.Tarımla uğraşan insan hayvanları da evcilleştirmiş ve köyleri kurmuştur. İnsanların birtakım barınaklarda yaşaması özel mülkiyet fikrini başlatmıştır. Bu fikre dayalı olarak ilk sınır çatışmaları da bu devirde başlamıştır.
  İnsanların tarımla uğraşmaları toplumda küçük iş bölümlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca insanların ürettikleri artınca ticari faaliyetler de yine bu devirde ortaya çıkmıştır.
  Cilalı Taş Devrinde çanak - çömlek yapımı başlamıştır. Alet yapımında yoğun olarak toprak (kil) kullanılmıştır. Ateşin de yardımıyla pişmiş kilden yaptıkları kapları evlerinde kullanmışlardır. Ayrıca bitki liflerini de dokuyarak giysi yapmışlardır.
  Menhir, Dolmen ve Tümülüs adı verilen anıt mezarlar bu devirde yapılmıştır.
  Menhir: Tek başına dikilmiş taş.
  Dolmen: İki taşın üzerine yatay olarak konulmuş taşla birlikte oluşan yapı.
  Tümülüs: Menhir ve Dolmenler'in üzerinin dolgu malzemeleriyle örtülmesiyle oluşan yapı.
  Anadolu'da Cilalı Taş Devrinden kalma yerleşim merkezleri Diyarbakır - Ergani yakınlarındaki Çayö-nü, Gaziantep Sakçagözü ve Konya Çatalhöyük'tür. Çayönü Balkanlar'ın ve Anadolu'nun en eski üretim merkezidir. Çatalhöyük ise dünyanın en eski şehir yerleşim merkezidir.
  Cilalı Taş Devrinde Anadolu'da düz damlı, duvarları sıvalı kerpiçten yapılan evler dikkat çekicidir. Bulunan çömlek ve dokumalar toprak işçiliğinin ve dokumacılığın gelişmiş olduğunu gösteri 2. Acil

  Cilalı Taş Devri (Neolitik) isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder