+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Maden Devirleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Maden Devirleri Nelerdir
  Maden Devirleri

  Bakır, Tunç ve Demir devri olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Bu devirleri adlandırırken de kullanılan eşyanın niteliği ölçü olarak alınmıştır. Aslında insanoğlunun eşya yapımında kullandığı ilk madenler altın ve gümüştür. Ancak bunlar tabiatta bol miktarda bulunmadığından eşya yapımında daha çok bakır, kalay gibi madenler kullanılmıştır.

  1. Bakır Devri

  Bakır madeni daha önceki devirlerde de tabiatta serbest filizler hâlinde bulunuyordu. Ancak bu devirlerde insanlar bakırı bir maden olarak işlemeyi başarmışlardır. Yumuşak bir maden olan bakır, ateşin.yardımıyla kolayca şekil alabilmektedir. Böylece İnsanlar av aletleri hariç hemen bütün araç gereçlerini bakırdan yapmaya başlamışlardır.
  Maden devirlerinin en uzun sürelisi olan Bakır Devrinde ticaret gelişmiş, meslek grupları ortaya çıkmıştır.
  Bakır Devrinde Anadolu'da savunma amacıyla sur yapımı başlamıştır. Ayrıca çanak - çömlek yapımında boyalı ve nakışlı süslemeler de dikkat çekicidir.

  2. Tunç Devri (Bronz)


  İnsanlar bu devirde bakırla kalayı karıştırarak tunç alaşımını elde etmişlerdir. Tunç sert bir maden olması sebebiyle genellikle silah yapımında kullanılmıştır. Yaygın olarak kullanılmış olması sebebiyle devre Tunç Devri denmiştir. İlk şehir devletçiklerinin ardından güçlü devletlerin kurulması bu devre aittir.

  Anadolu Tunç Devrinde yazıyı kullanmaya başlamıştır. Asur ticaret kolonileriyle yapılan ticari faaliyetler sonucunda Anadolu halkı yazıyla tanışmıştır. Kültepe Tabletleri Anadolu'nun en eski yazılı vesikasıdır. Kaniş Tabletleri ise daha sonra ortaya çıkarılmıştır. Bu tabletlerde genellikle ticari antlaşmalar ve kurallar yazılıdır. Tunç Devrinde yazıyı kullanmaya başlayan Anadolu, Demir Devrini yaşamamış ve doğrudan tarih devirlerine
  girmiştir.

  3. Demir Devri

  Günümüze en yakın tarih öncesi devridir. İnsanlar bu devirde demir madenini yoğun olarak kullanmaya başlamışlardır. Bakır ve bronzun ardından demir insan hayatında önemli bir yer tutmuştur. Bu devirde ticari faaliyetlerin yoğunluğu ve kültürel etkileşimler ön plandadır. Genel olarak yazının bu devrin sonlarında kullanıldığı düşünülmektedir. 2. Acil

  Maden Devirleri Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder