+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Tarih Çıkmış Sınav Soruları Ve Cevapları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Tarih Çıkmış Sınav Soruları Ve Cevapları
  Tarih Çıkmış Sınav Soruları

  1. Tarih öncesinde yaşayan insanların önce taş, sonra toprak, daha sonra madenden yararlanmaları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

  A) İnsanların bilgi birikiminin giderek arttığını
  B) Yaşayan insan sayısında artış olduğunu
  C) İnsanların farklı ortamlarda dağınık hâlde yaşadıklarını
  D) Taş, toprak ve madenin kullanılma sürelerinin aynı olduğunu
  E) Bazı malzemelerin doğada çok az bulunduğunu

  2. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazıda M.Ö 3000'li yıllara ait kültürel kalıntı katlarıyla M.Ö 2000'li yıllara ait kültürel kalıntı katları arasında yoğun kültürel kalıntılar bulunmuş, ayrıca aynı yerleşim yerinde M.Ö 2000'li yılların başlarına ait, topraktan yapılmış yeni bazı buluntular çıkarılmıştır.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?

  A) Bölgenin uzun süren saldırılar nedeniyle terk edildiğine
  B) Günümüzden dört - beş bin yıl önce bölgede yerleşim olduğuna
  C) Bölgede köklü iklim değişiklikleri olduğuna
  D) Bölgede yaşayanların metali tanımadığına
  E) Kültürel kalıntıların aynı topluluğa ait olduğuna


  3. Alacahöyük'te bulunan ve M.Ö 2500 yıllarına ait olan kılıç, dünyanın en eski kılıcı olarak bilinmekteyken, 1996 yılında Malatya yakınlarındaki Aslantepe kazı bölgesinde bir prens veya yönetici mezarının içinde, M.Ö 3300 -3000 yıllarına ait, üzerleri işlemeli kılıçlar bulunmuştur.


  Bu bilgiye dayanarak,
  I. Yeni belgeler ortaya çıktıkça tarih yerinden değerlendirilmelidir.
  II. Yapılan her yeni kazı, eski bilgilerin yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır.
  III. Alacahöyük, Aslantepe'den daha eski bir yerleşim bölgesidir.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve II


  4. Aşkabat yakınlarında Anav'dakl bir kurganda yapılan kazıda en alt katta evleri kerpiçten yapılmış bir köy bulunmuştur. Çıkan eşyalar arasında el değirmenleri ve evlerde kömür hâline gelmiş buğday ve arpa taneleri, yine aynı katta üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, 'insan ve hayvan heykelleri çıkmıştır.


  Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Sanatla uğraşıldığı
  B) Bir yerleşim alanı olduğu
  C) Tahıl ürünlerinin tanındığı
  D) Topluluk hâlinde yaşanıldığı
  E) Üretim gereçlerinin ortak kullanıldığı


  5.Cilalı Taş Devrinde, yiyecek olarak kullanılmak üzere çeşitli bitkiler yetiştirilmeye başlanmış, su kıyılarında birbirine bitişik bahçeli evler yapılmış, taşlardan yapılan alet ve silahlar daha kesici hâle getirilmiş, bitki liflerinden giysiler, yiyecekler saklamak için topraktan çanak - çömlek yapılmıştır
  .
  Bu açıklamada, Cilalı Taş Devrinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?


  A) Yerleşik hayata geçilmesi
  B) Topraktan eşya yapılması
  C) Kullanılan silahların geliştirilmesi
  D) Tarım üretimine geçilmesi
  E) Yazının bulunması  6. Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalara rastlanmaktadır.


  Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir?


  A) Araç ve gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğine
  B) Topluluklar arasında ticaret yapıldığına
  C) İnsan gereksinimlerinin birbirine benzediğine
  D) Uygarlık düzeyinin toplumdan topluma değiştiğine
  E) İnsanlar arasında barışın egemen olduğuna

  CEVAPLAR
  1. A
  2. B
  3. A
  4. E
  5. E
  6. C 2. Acil

  Tarih Çıkmış Sınav Soruları Ve Cevapları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder