+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Mezopotamya Uygarlığında Hukuk Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Mezopotamya Uygarlığında Hukuk
  Hukuk


  Dünya tarihinin ilk hukuk devleti Sümerler tarafından kurulmuştur. Gelişmiş bir hukuk sistemine sahip olan Sümerler ilk yazılı kanunları oluştur- e muşlardır. M.Ö 2375'de Lagaş Kralı Urukagina ta- § rafından hazırlanan ilk yazılı kanunlar, tarihte halk * ayaklanması sonucu yayınlanan ilk yasa özelliğini de taşımaktadır. . *<G
  Sümer yasalarında cezalandırmalar oldukça yumuşak hükümler içermekteydi.
  Ancak Babil Kralı Hammurabi kendinden önceki hukuk kurallarını sertleştirerek uygulamış ve kısasa kısas esasını getirmiştir.
  Urnamu Kanunu; "Eğer bir adam bir adama silahıyla vurarak kemiğini kırarsa 1 Mana (ölçek) gümüş tartacaktır (ödeyecektir)."
  Hammurabi Kanunu; "Eğer bir adamın karısı ikinci bir erkek için kocasını öldürtürse o kadını kazığa oturtacaklardır."
  Sümerlerde toplum içinde kadın ve erkek arasında eşitlik vardı. Ancak Sami kökenlilerde bu anlayışa rastlanmamıştır. Başlık parası ilk olarak Sümerlerde görülmüştür. Sümerlerde aile hukuku çok gelişmiş bir durumdaydı.
  Mezopotamya'da en koyu ve en sert kanunları Asurlular uygulamışlardı.
  Tarihin ilk hukuk devleti olma özelliğine sahip Sümer Devleti bu yönüyle başta Yunan olmak üzere pek çok uygarlığı derinden etkilemiştir. Ayrıca Hititler ve İbraniler hukuk konusunda Mezopotamya'nın etkisinde kalmışlardır. 2. Acil

  Mezopotamya Uygarlığında Hukuk isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder