+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Hititlerin siyasi tarihi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Hititlerin siyasi tarihi
  HİTİTLER (ETİLER)

  Siyasi Tarihi
  Hititler Anadolu'nun yerlisi bir kavim değildir. Bıraktıkları dil vesikalarına göre bunların Hint-Avrupai bir kavim oldukları ortaya çıkmıştır. Hititlerin Kafkaslardan güneye inip Kuzey Mezopotamya'da bir dönem yaşadıkları ve buradan Anadolu'ya geçtikleri çok kuvvetli bir görüştür. Çünkü Anadolu'ya geldiklerinde Sümerlerin. kullandığı çivi yazısını biliyorlardı.
  M.Ö 2000'li yıllarda Anadolu'ya gelen Hititler Kızılırmak Kavsi'nin içine yerleşmişlerdir. Yerli Hatti ve Hurri kültürlerinden ve Mezopotamya uygarlıklarından kendilerine özgü bir uygarlık oluşturmuşlardır.
  Hitit Devleti M.Ö 1650'de Kral Labarna (Hat-tuşili) tarafından başkent Hattuşaş (Boğazköy) olmak üzere kurulmuştur. Bu dönemde Hititler, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar uzanan bir alanda hâkimiyet kurmuşlardır. Anadolu'nun geneline yayılmış olan birtakım küçük devletleri kendilerine bağlamışlardır.
  Hitit Tarihi;
  • Eski Krallık
  • Yeni İmparatorluk
  • Geç Hitit Beylikleri
  devirleri olmak üzere 3 kısımda incelenmektedir.
  En geniş sınırlarına Yeni İmparatorluk Devri'nde ulaşan Hititler; Anadolu, Kuzey Suriye ve Kuzey Mezopotamya'da hâkimiyet kurmuşlardır. Hitit siyasi tarihinin en önemli olayı M.Ö 1280'de Mısırlılarla imzaladıkları Kadeş Antlaşması'dır. Tarihin ilk yazılı antlaşması ve ilk saldırmazlık paktı niteliğini taşıyan Kadeş Antlaşması dönemin resmi dili olan Akadca
  yazılmıştır. Metnin bir örneği de Boğazköy'de ele geçmiştir.


  UYARI
  •Kadeş Antlaşması'nda Hitit kraliçesinin de mührünün bulunması Hititlerde kraliçenin de yönetime katıldığını gösterir.


  Hitit Devleti M.Ö XII. yüzyılda başlayan Ege Göçleri'nin tazyikiyle yıkılmıştır. Bu tarihten sonra Anadolu'nun güneydoğusunda Geç Hitit Beylikleri kurulmuştur. Bu şekilde siyasi varlıklarını M.Ö VII. yüzyıla kadar devam ettiren Hititler bu tarihte Asur hâkimiyetine girmişlerdir.
  Ege Göçleri (M.Ö XII. yüzyıl): M.Ö 2000'li yıllardan itibaren Balkanlar'da Trak kavimleri yaşıyordu. M.Ö XII. yüzyılda Balkanlar'ın İliryalılartarafından istila edilmesi üzerine Traklar yanlarına başka halkları da alarak Boğazlar yoluyla Anadolu'ya girmişlerdir. Bu olaya Ege Göçleri adı verilmiştir. Ege Göçleri ile birlikte oluşan sarsıntı Hitit Devleti'nin yıkılmasına, Yunanistan'ın yağmalanmasına yol açmıştır. 2. Acil

  Hititlerin siyasi tarihi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


hititlerin siyasi tarihi