+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Yunan Uygarlığında Devlet Yönetimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Yunan Uygarlığında Devlet Yönetimi








  Yunan Uygarlığında Devlet Yönetimi

  Yunan halkı İyonya'daki gibi polis adı verilen şehir devletçikleri hâlinde yönetilmiştir. Her polis, başlı başına bir devlet sayılıyordu. En önemlileri: Atina, Sparta, Corint, Tebal, Larissa, Delfoi idi. İlk dönemlerde krallar tarafından yönetilen şehir devletçiklerinde daha sonra asillerin yönetimi ele geçirmeye başlamasıyla aristokratik hükümetler kurulmuştur. Bu sırada gelişen deniz ticaretine dayalı olarak Yunanistan'da orta sınıf oluşmuştur. Böylece sınıflar arası mücadele de başlamıştır. Mücadeleyi kazanan orta sınıf, köylülerin de yardımıyla yönetime katılma başarısını göstermiştir. Bu şekilde oluşan demokratik hükümetlerde yönetim halk tarafından seçilen Arhon denilen devlet memurlarına verilmiştir. Demokratik hükümetler kurulmayan en önemli şehir Sparta'dır. Burada aristokratlar oldukça güçlü bir konuma sahipti.
  Arhonlar arasında Drakon, Solon ve Klistenes'in çalışmaları önemlidir.
  Drakon
  Halkın kendi arasındaki mücadelesini engellemek, bütünleşmesini sağlamak ve kan davalarını çözmek amacıyla caydırıcı nitelikteki ağır ceza kanunları getirmiştir. Ancak soyluların haklarını korumuştur.
  Solon
  Siyasal, sosyal ve ekonomik reformlar yapmıştır. Halkı gelirine göre dört sınıfa ayırmıştır.
  Klistenes
  Atina'da halkın desteğiyle başa geçmiştir. Sınıflar arası mücadeleyi engellemek amacıyla Halk Meclisi kurmuş ve halkın yönetime katılmasını sağlamıştır.
  Yunanistan'da demokratik hükümetler bazen kesintiye uğramıştır. Tiran adı verilen diktatörlerin yönetimi ele geçirdiği zamanlarda halk baskı ve şiddet altında ezilmiştir.







 2. Acil

  Yunan Uygarlığında Devlet Yönetimi isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder