+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Orta Asya daki Bozkır Kültürleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Orta Asya daki Bozkır Kültürleri hakkında bilgi
  ORTA ASYA'DAKİ BOZKIR KÜLTÜRLERİ

  Orta Asya'daki bozkır kültrüleri Neolitik Çağa kadar uzamaktadır. Bu çağda Kelteminar, Anav, Afanasyevo, Andronova, Karasuk ve Tagar kültürleri oluşmuştur.
  Orta Asya'nın batısında gelişen ve M.Ö 5.000 ile M.Ö 3.000 arasında etkisini hissettiren Kelteminar ve Anav kültürleri bu çağın en eski kültürleridir. Bu kültürlerde ekonomi, hayvancılık ve çobanlığa dayalıdır. İnsanlar göçebe olarak yaşamışlardır.

  Afanasyevo Kültürü
  M.Ö 3.000 - M.Ö 1700 arasında Altay Dağları ile Abakan Bozkırı arasında ortaya çıkan bir kültürdür. Hayvancılığın önemli bir uğraşı olduğu bu kültürde üzeri ahşap kirişlerle örtülü Afanasyevo mezarlarına rastlanmıştır. Bu mezarlar en belirgin şekilde Hunlarda rastlanan kurganların ilk örnekleridir.

  Andronovo Kültürü

  M.Ö 1700 - M.Ö 1200 arasında Afanasye-vo'nun batısında ortaya çıkmıştır. Atın evcilleştirilmesi ve binek hayvanı olarak kullanılmasına ilk kez bu kültürde rastlanır. Hayvancılıkla uğraşıldığından yeni otlak arayışlarına başlanmış ve bu durum Andronovo kültürünün geniş bir alana yayılmasına yol açmıştır.
  karasuk Kültürü
  M.Ö 1220 - M.Ö 700 yılları arasında Andro-novo'nun güneyinde ortaya çıkmıştır. Göçebeliğin sürdürüldüğü bu kültürde içi ahşap örmeli, üzeri yığma tepeli mezarlara rastlanmıştır. Hayvan tasvirlerinde Çinlilerle etkileşim olmuştur. Kaya resimlerinde atlı arabaların tasvir edilmesi hayvanların evcilleştirildiğini gösterir.

  Tagar Kültürü

  M.Ö 600 - M.S 600 yılları arasında Güney Sibirya'da rastlanan bu kültür, Hun dönemi kültürü olarak da adlandırılır.

  Pazırık Kültürü

  Afanasyevo kültürünün yayılım alanı içinde daha geç oluşumlu bir kültürdür. Halı dokumacılığında oldukça ileri gidilmiştir. Buradaki Pazırık Kurga-nı'ndan çıkarılan halılar "Gördes - Türk Düğümü" tekniği ile dokunmuştur.
  Orta Asya'daki bu kültür merkezlerinin Türklerden kalma olduğu tamamen ispatlanamamıştır. Ancak bu merkezlerde ele geçirilen buluntularla Hunlardan kalma buluntular ilişkilendirildiğinde Türklere ait olduğu tezi güçlenmektedir. 2. Acil

  Orta Asya daki Bozkır Kültürleri hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder