+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Cahiliye Devri Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Cahiliye Devri Hakkında Bilgi
  CAHİLİYE DEVRİ

  Bilgisizlik Devri de denilen bu devir, Arabistan'da İslamiyet'in yayılışından önceki hayat anlamındadır. Halk göçebe ve yerleşik olmak üzere iki farklı hayat tarzı sürdürüyordu. Göçebe hayat süren Araplar arasında din çok önemli bir yer tutmuyordu. Güneyde yaşayanlar genellikle güneşe, kuzeydekiler ise putlara tapıyorlardı. Hu-bel Kabe'nin en önemli putuydu ve insan şeklinde yapılmıştı. İslami inanışa göre Kabe Hz. Adem tarafından yapılmış, Büyük Tufan'dan sonra Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından yeniden inşa edilmiştir. Hz. İbrahim tarafından Arabistan'a getirilen tek tanrı inancı Hanif Dini'dir.
  Araplar kabileler hâlinde yaşıyorlardı ve savaşçı bir toplum özelliğini gösteriyorlardı. Her kabile kendini daha üstün görüyordu. Savaşların temel nedeni buydu. İnsanlar arasında eşitlik yoktu. Asalet ön plandaydı. Kız çocuklarına iyi gözle bakılmazdı. Araplar için kız çocuğuna sahip olmak utanç vericiydi. Bu devirde Arabistan'da inanılan dinler arasında Putperestlik, Yahudilik, Hıristiyanlık, Haniflik bulunurdu. 2. Acil

  Cahiliye Devri Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


cahilye devri hakinda bilgi