+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Feodalite Rejimi Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Feodalite Rejimi Hakkında Yazı
  FEODALİTE REJİMİ (DEREBEYLİK)

  Feodalizm, Orta Çağ Avrupası'nın en belirgin yönetim biçimidir. KavimJerGöçü'nün etkisiyle Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması ve ardından 476'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması Avrupa'nın büyük bir kargaşa içine girmesine neden olmuştur. Otorite boşluğundan dolayı Avrupa halkı asillerin egemenliğine girmeye başlamıştır. Böylece mutlak ve güçlü krallıklar etkisini kaybetmiş, asillerin ortaya çıkardığı derebeylikler güçlenmiştir.

  Derebeyler kralın yetkilerini kendi aralarında paylaştırmışlar ve sahip oldukları toprağın üzerindeki her şeyi kendi hâkimiyetlerine almışlardır.

  Derebeylerine karşı en fazla mücadele eden devlet olan Frank Krallığı bile bu rejimin etkisi altında kalmıştır. Frank Krallığı asillere büyük ve geniş araziler vererek onları içişlerinde serbest bırakmak zorunda kalınca feodal beyler kendilerini kral gibi güçlü hissetmişlerdir. Halk ise kendini tehlikelere karşı koruyor gibi görünen feodal beylere sığınınca feodalizm Avrupa'da yaygınlaşmıştır. FeodalizminAvrupa'da yayılması efendi - köle (süzeren - vasal) anlayışının başlamasına ve sosyal sınıflar arasında derin uçurumlar ortaya çıkmasına neden olmuştur.Feodalizm rejiminde dört sınıfa rastlanmaktadır:

  1. Asiller
  İlk Çağ'dan itibaren savaşgücüne dayalı bir topluluk olarak göze çarpmaktadır. Atalarından gelen bir asalete sahip kişilerden oluşmaktaydı. Siyasi alandaki etkileri ekonomik güçleriyle ölçülürdü. Askerlik ve yönetim işleriyle uğraşırlardı. Sırasıyla Senyör, Dük, Kont, Baron, Vikont ve Şövalyelerden oluşan bir sınıftır. Çok geniş topraklara sahip olan asiller bu topraklar üzerinde asker yetiştirirlerdi. Haçlı seferlerinden sonra ortaya çıkan Burjuva sınıfı asillerin yerini almıştır.

  2. Rahipler
  Aslında en üstün sınıftır. Katolik kilisesinin başında Papa, Ortodoks Kilisesi'nin başında Patrik bulunuyordu. Bu liderlere bağlı olarak görev yapan rahipler kiliseye ait geniş topraklarda vergi vermeden rahat bir yaşam sürmüşlerdir. Okuma ve yazma ayrıcalığına sahip olan rahipler siyasi alanda da etkililerdi.

  3. Burjuvalar

  Haçlı seferlerinden sonra ortaya çıkan bir sınıftır. Genellikle şehir ve kasabalarda yaşarlar ve küçük çapta ticaret ve zanaatla uğraşırlardı. Sen-yörlere vergi vererek yaşayan bu sınıf zenginleşin-ce bağımsız hâle gelmişlerdir. Feodalizmin etkisini kaybetmesinde payları vardır.

  4. Köylüler
  Sosyal statü bakımından en geri sınıftı. Ortaçağda feodal yapı içinde halk kölelikle aynı yapıdaydı. Halkın sosyal durumunun iyileştirilmesi için hiçbir çaba gösterilmemiştir. Köylü sınıfı da kendi içinde bölümlere ayrılmıştır:

  a) Serfler
  Hiçbir siyasi, idari ve ekonomik hakka sahip olmayanlardır.

  b) Hürler
  Kazandıkları gelirlerin bir kısmını vergi olarak verebilen ve isteklerini gerçekleştirebilme hakkına sahip olanlardır.

  Feodalite rejimi Avrupa'da barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanmasıyla zayıflayarak yerini güçlü krallıklara bırakmıştır. Ayrıca Haçlı seferlerinden sonra ortaya çıkan, asalete yer vermeyen, ticaretle uğraşan burjuva sınıfının da feodalizmin yıkılmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz.

  Hiç kuşkusuz din adamlarının bu şekilde güçlenmesine eden olan birtakım gelişmeler vardır. Bu gelişmelerin başında feodalizm'gelmektedir. Kilise mensupları güçlü krallara karşı derebeyleri destekleyince ekonomik ve siyasi olarak oldukça güçlenmişlerdir. 2. Acil

  Feodalite Rejimi Hakkında Yazı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder