+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Eyyubiler İle İlgili Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Eyyubiler İle İlgili Bilgi
  EYYUBİLER (1174 -1250)


  Mısır'daki Şii Fatımi halifeleri XII. yüzyılda merkezî otoritelerini yitirdiklerinden siyasi güçlerini vezirlere kaptırmışlardı. Vezirler arası siyasi rekabetin sonucunda devlet büyük bir çalkantı yaşamıştır.


  1163'te Dirgham isimli bir vezir tarafından görevinden uzaklaştırılan eski Fatımi veziri Savar yardım için Musul Atabeyi Nureddin Mahmud Zengi'ye başvurmuştur. Bunun üzerine Zengi, Şirkuh komutasındaki bir orduyu Mısır'a göndermiştir. Şirkuh'un ordusunda yeğeni Selahattin de görev almıştır. Savar, Şirkuh'un yardımıyla tekrar vezirliğe getirilmiştir.


  Ancak Şirkuh'la arasında sorunlar başlayınca Filistin Kralından yardım istemiş ve böylece I. Haçlı seferi sonunda kurulan Haçlı kontluklarıyla Musul Zengiler Atabeyliği karşı karşıya gelmiştir.


  Önce Filistin Kralı Amalrik'i ardından da Fatımi veziri Şavar'ı yenilgiye uğratan Şirkuh, 1169'da Kahire'ye girerek vezirlik makamına kendisi oturmuştur. Ancak Şirkuh'un ani ölümü üzerine yerine geçici olmak kaydıyla yeğeni Selahattin geçmiştir.

  Selahattin vezir olduktan sonra ilk iş olarak Mı-jj sırlı ve Sudanlılardan oluşan Fatımi ordusunu da-ğıtarak yerine Kafkasya ve Kıpçak Bozkırlarından getirilen Türklerden oluşan bir ordu kurmuştur. Bu ordu ile Haçlılara karşı başarılı savaşlar yapmıştır.


  1171'de Şii Fatımi Devleti'ni yıkarak Abbasi halifesi adına hutbe okutmuştur. 1174'de Nurettin Mahmud Zengi ölünce Selahattin Eyyubi tamamen bağımsız hâle gelmiştir.
  Nurettin'in dul hanımıyla evlenen Selahattin; Suriye, Filistin, Irak ve Güneydoğu Anadolu'yu ele geçirmiştir. Böylece doğrudan Haçlılarla karşı karşıya gelinmiştir. 1187'de Hıttin Savaşı'nda Haçlıları yenilgiye uğratan Eyyubiler Kudüs'ü fethetmişlerdir.


  Selahattin Eyyubi 1193'de ölmeden önce eski Türk geleneğine uygun olarak ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırmıştır. Ölümünden sonra başlayan taht kavgalarını kardeşi Melik Adil Seyfettin sona erdirmiştir. Ancak Seyfettin'in ölümüyle birlikte devlet parçalanmıştır.


  1250'de Eyyubi ordusundaki komutanlardan Aybey yönetimi ele geçirip Memlûk Devleti'ni kurmuştur. 2. Acil

  Eyyubiler İle İlgili Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder