+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Gazete Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Gazete Nedir Kısaca
  Gazete Nedir

  Gazete, bir önceki günün haberlerini içeren en yay gın yazılı kitle iletişim aracıdır. Matbaanın İcat edil mesi gazetelerin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ga zeteler genellikle günlük yayınlanmakla beraber haftalık yayınlanan gazeteler de vardır. Gazetelerin içlerine baktığımızda, her sayfanın ya da birkaç sayfanın bir konuyu İçeren haberlerden oluştuğunu görürüz. Örneğin politika haberleri, ekonomi ha berleri, magazin haberleri, spor haberleri gibi. Ayrı ca bu konularda her gün yazı yazan gazeteciler de vardır. Bu gazetecilere köse yazarı denilmektedir.

  Gazetelerde insanların özel yaşamlarını ortaya ko yacak, onları küçük düşürecek yazı ve görüntülere yer verilmemelidir. Bir kişinin haber alma özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlamamalıdır . 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Gazete insanların çevresinde veya dünyada gerçekleşen olayları bilmeleri ,haberdar olmaları için yazılan bir edebiyat türüdür. gazetelerde haberler konu alınırken başka insanların özel hayatını ve özgürlüklerine zarar vermeyecek türden konular seçilmelidir.
+ Yorum Gönder


gazete nedir kısaca,  gazete nedir,  gazete nedir kısa bilgi,  gazete nedir hakkında bilgi,  gazete nedir kısaca bilgi,  gazete nedir uzun