+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sentrozom Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Sentrozom Nedir Kısaca
  Sentrozom

  Hücre bölünmesinde mikrotübüllerin oluşumunu yönlendiren asıl merkez sentrozomdur.
  Sentrozom organeli genellikle birbirine dik ko numlu olan her biri dokuz adet mikrotübülden meydana gelmiş iki tane sentriolden oluşmuştur. Her bir mikrobütül İse üçerli protein iplikçiklerden meydana gelmiştir.

  Sentrozom organeli hayvan, mantar ve ilkel yapı lı bitki hücrelerinde bulunurken gelişmiş yapılı bit ki hücrelerinde ve bölünme yeteneği olmayan ba zı hayvan hücrelerinde (örneğin, sinir hücreleri ve kan hücreleri gibi) bulunmaz. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Sentrozom hücre bölünmelerinde görev alan bir organeldir. hayvanlarda ve mantarlarda bulunur ancak gelişmiş bitkilerde sentrozom organeli bulunmaz.
+ Yorum Gönder