+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Lizozom Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Lizozom Nedir Kısaca
  Lizozom

  Endoplazmik retikulum veya golgi aygıtından olu şan lipoprotein yapıdaki tek katlı zarla kuşatılmış bir organeldir.
  Çoğunlukla küremsi şekildedir ve içerisinde kar bonhidrat, lipit, protein gibi organik bileşikleri sin diren yaklaşık 50'ye yakın enzim bulunur.

  Lizozom enzimleri endoplazmik retikulum üzerin de bulunan ribozomlarda sentezlenerek endop lazmik retikulum aracılığı ile golgiye taşınır ve gol gi tarafından paketlenerek bir kesecik halinde si toplazmaya verilir.
  Fagositoz yapan hücrelerde sayıları diğer hücrelere oranla daha fazladır. Örneğin, akyuvar ve ka raciğer hücrelerinde sayıları fazladır.
  Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde ise lizozom bu lunmasa da, lizozom benzeri yapılar bulunur. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Lizozom golgi ve endoplazmik retikulum tarafından sentezlenir. lizozom tek katlı zardan oluşan lipoprotein yapılı bir organeldir. içerisinde sindirim enzimleri bulundurur.
+ Yorum Gönder