+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kofulların Görevleri Nelerdir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Kofulların Görevleri Nelerdir Kısaca
  Kofulların Görevleri

  Kofullar hücrenin madde alışverişinde, beslenme sinde, sindiriminde, boşaltımında, hücre içi os motik dengenin sağlanmasında ve bazı bitkilerde renk oluşumunda etkili olan organellerdir.

  Şeker ve amino asitleri geçici depo eder.
  Bazı kötü tat ve koku veren maddeleri depo ede rek bitki yiyen hayvanlara karşı savunmayı sağlar. Kofullar yapı ve görevleri bakımından çeşitlilik gös terirler. Başlıca koful çeşitleri ve görevleri şöyledir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Koful kendi içerisinde farklı çeşitlere ayrılır. bunlar;besin kofulu sindirim kofulu, konraktif koful ve sindirim kofulu . bu kofulların görevi sindirimi, boşaltımı, fazla suyun atımını ve maddelerin depolanmasını sağlamaktır.
+ Yorum Gönder