+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sıcaklık Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Sıcaklık Nedir
  Sıcaklık

  Yeryüzündeki canlı dağılımını etkileyen çok önemli bir faktördür.
  Enzimlerin çalışma hızına etki eden en önemli faktörlerden biri olduğundan her canlı türünün iyi gelişebildiği sıcaklık aralıkları vardır. Sıcaklığın, türün yaşayabildiği aralıkların dışına çıkması du rumunda ölümler veya şoklar gerçekleşir.

  Küre şeklindeki yeryüzüne güneş ışığı eşit dağıl madığından dolayı farklı çevreler arasında sıcak lık farklılıkları mevcuttur.
  Canlılar sıcaklığa olan tolerans sınırlarına göre dünyada dağılım gösterirler.

  Toleransı yüksek canlılar daha geniş alanlara ya yılmışken, düşük toleranslı canlılar, sadece sınırlı bir alanda yaşayabilmektedir.

  Sıcaklık hayvanların dış görünüşünü de etkiler. Serin ve kuru bölgelerde yaşayan hayvanlar sı-cak bölgelerde yaşayan akrabalarından daha açık renklidir.

  Sıcaklık artışı hayvanlarda metabolizma hızını da artırır. 30 °C üzerindeki sıcaklıklarda fizyolojik uyum (solunum sayının artması) ve yerdeğiştir-meyie sıcakkanlı hayvanlar serinlemeye çalışır. Sıcaklık değişimleri bazı hayvanlarda göç etme, kış uykusu, yaz uykusu ve gece aktif olma gibi davranışlara yol açar. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Sıcaklık yeryüzündeki canlıların dağılışlarını etkileyen abiyotik faktörlerden biridir. sıcaklık aynı zamanda fotosentez yapan canlıların fotosentez hızını etkileyen bir faktördür .
+ Yorum Gönder