+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Toprak ve Mineraller Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Toprak ve Mineraller Hakkında Yazı
  Toprak ve Mineraller

  Bu faktör özellikle kara bitkilerinin dağılımını etkileyen çevresel etmendir. Çünkü toprak bitkilere tutunma ve yaşama ortamı sağlar. Bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve mineralleri bulundurur.

  Toprak, uzun yıllar içinde rüzgar, su, sıcaklık gibi faktörlerin kayaçları aşındırmasıyla oluşur. Toprak içinde inorganik ve organik moleküllerin yanında virüs, bakteri, mantar ve hayvan gibi çeşitli canlılar da bulunur.

  Toprağı taşıdığı ana maddelerin yoğunluğuna gö re kumlu, killi, kireçli ve humuslu olmak üzere dört çeşide ayırabiliriz.
  Kumlu topraklar suyu hemen alt tabakaya geçi ren, tarıma elverişsiz topraklardır.
  Killi topraklarda kil miktarı fazla olduğu için su geçirgenliği çok azdır.

  Kireçli toprakların yapısı kireç yönünden zengin ve açık renklidir.
  Humuslu topraklar, sadece oluştuğu kayaçların mineralini değil aynı zamanda çok miktarda bitki ve hayvan kalıntıları da içerir. Bu topraklar koyu renkli ve tarım için elverişlidir.

  Topraktaki mineraller bitkiler tarafından alınarak organik moleküllerin yapısına katılır. Bazı mineral çeşitleri ise enzim yapısına katılarak düzenleyici olarak görev yapar. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Doğanın dengesinin korunabilmesi için üreticilere ihtiyaç vardır . eğer üreticilerin toprakları verimli ve yeteri kadar minarel bulundurmassa organik besin üretemezler buda hem üreticilerin hemde tüketicilerin sayılarında azalmaya neden olur hatta yok olmalarına neden olur.
+ Yorum Gönder