+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ayrıştırıcılar Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Ayrıştırıcılar Kısaca
  Ayrıştırıcılar

  Ekosistemdeki organik kalıntıları inorganik mad delere parçalayarak kendi besin ve enerji ihtiyaç larını karşılayan canlılardır.
  Bu süreçte organik kalıntılar İnorganik bileşiklere parçalanır ve böylece tekrar kullanılabilir hale ge

  tirilerek doğada madde döngüsü sağlanmış olur. Bazı bakteri ve mantarlar ayrıştna olarak görev yaparlar. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ayrıştırıcılar toprakta çözülmemiş ola organik maddeleri çözerek toprağa kazandırırlar.
+ Yorum Gönder