+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Karbon Döngüsü Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Karbon Döngüsü Kısaca
  Karbon Döngüsü

  Genel olarak karbon devri, karbonun karbondiok sit şeklinde ototrof canlılar tarafından organik be sin üretiminde tüketimi ve organik besinlerin so lunum olayında kullanılmaları sonucunda da kar bondioksit olarak üretilmesi şeklinde gerçekleşir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Oksijen solunumu yapan canlılar ve teknolojik aletlar atmosfere karbondioksit verirler . bitkilerde karbondioksidi alarak fotosentez gerçekleştirirler ve atmosfere oksijen verirler. işte bu döngüye karbon döngüsü denir.
+ Yorum Gönder