+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Fosfor Döngüsü Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Fosfor Döngüsü Kısaca
  Fosfor Döngüsü

  Fosfor, canlılarda nükleik asitlerin, ATP'nin, fosfo lipit ve fosfoproteinlerin yapısına katılır. Hayvan larda diş, kemik ve dış iskeletlerin yapısına katılır.

  Fosfor, tabiatta en çok fosfatlı kayaçlarda inorga nik olarak bulunurken atmosferde fosfor bulun maz. Bu nedenle fosfor devri kara ve su ortamla rı arasında gerçekleşir.

  Fosfatlı kayaçların aşınmasıyla inorganik fosfor sulara geçer, inorganik fosfor bitkiler tarafından alınarak organik fosfata dönüştürülür. Organik fosfatlar besin zinciriyle otçul ve etçil hayvanlara taşınır. Bitki ve hayvanların organik kalıntıları sap rofitler tarafından ayrıştırılarak tekrar inorganik fosfata dönüştürülür. Sudaki fosforun karaya geç mesi su ürünlerinin insan ve kuşlar gibi canlılar tarafından yenmesiyle sağlanır. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Fosfor ATP ve nükleik asitler gibi önemli maddeleri yapısına katılır. fosfor döngüsü kara ve su arasında meydana gelir fosfor en çok fosfor kayaçlarında bulunur.
+ Yorum Gönder


Fosfor döngüsü,  fosfor döngüsü kısaca,  fosfor döngüsü nedir kısaca,  fosfor dongusu,  fosfat dongusu kısaca,  fosfor dongusu kisaca