+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ötrofikasyon Nedir Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Ötrofikasyon Nedir Kısaca
  Ötrofikasyon

  Evsel ve endüstriyel atıklar ile ta rımsal gübrelerin sulara karışması sonucunda su ya bol miktarda azot ve fosfor bileşikleri geçebilir. Bu bileşikler sudaki bitkisel yaşam için gübrele me etkisi yapar. Bu durumda sudaki bazı bitki ve alg türlerinin üremesi hızlanır. Su kirliliğine bağlı olarak ortamda aşırı alg üremesine ötrofikasyon denir.

  Ötrofikasyon sonucunda zamanla sular yeşil ve bulanık bir renk alır. Özellikle kıyılarda alg birikimi görülür. Derinlere ışık ulaşamadığı için fotosente-tik canlı sayısı azalır. Bu yüzden de oksijen oranı düşer. Suda kokuşma ve çökelen madde oranı nında artış gözlenir, 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ötrofikasyon suyun kirlenmesi sonucu alglerin aşırı derecede çoğalmasıyla oluşur. ötrofikasyonnun oluşmasından dolayı sularımız yeşil renge döner.
+ Yorum Gönder


ötrofikasyon nedir kısaca,  ötrofikasyon nedir,  ötrofikasyon,  otrifikasyon nedir,  otrafikasyon nedir kisaca,  otrofikasyon