+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ekolojik Ayak İzi Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Ekolojik Ayak İzi Kısaca
  Ekolojik Ayak İzi


  Her ekosistemin içinde doğası gereği barındıra bileceği belli oranda canlı bulunmaktadır. Bu canlıların kullandığı tabii kaynaklar geri dönüşüm mekanizmaları ile yenilenir. Ekosistemdeki canlı sayısı bu kaynaklar ile sınırlanır. Günümüzde en düstriyel kirliliğin neden olduğu fazla miktardaki atık maddeler geri dönüşüm ve yenilenebilirliğin dengesini bozmaktadır.


  Ekosistemlerin geri dönüşüm ve yenilenebiiirlik kapasitelerini ölçmede veya dünyanın bize yet meme durumunu hesaplamada kullanılan terim "ekolojik ayak izi"dir (ecological footprint).


  Ekolojik ayak izi aynı zamanda insanın yeryüzü kaynaklarını tüketme hızı ile ilgili ekosistemin sağ lıklı veya sağlıksız olma derecesini gösterir. Biraz daha insana bakan yönünü ele alırsak bu kavram aynı zamanda "insanın çevre problemlerindeki payının ne olduğunu" ve çözüm için "Ne yapabi lirim?" sorularını kendisine sormasıdır. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ekolojik ayak izi insan nüfusunun doğa üzerindeki yüküne denir. başka bir değişle insanların yenilebilir kaynak ihtiyacını karşılayabilen yerlerdir.
+ Yorum Gönder