+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sürdürülebilirlik Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Sürdürülebilirlik Kısaca
  Sürdürülebilirlik


  İnsanoğlunun uzun yıllar boyunca yeryüzü kay naklarını hor kullanması sonucunda ekosistem dengeleri bozulmuştur. Günümüzde, bu bozul manın meydana getirdiği olumsuzluklar üzerine gerekli önlemler alınarak dünyanın ve ekosistem-lerin dengesinin korunması gerektiği düşüncesi ortaya çıkmıştır.

  Dünyamız şu an üzerinde yaşayanların sahip ol masından ziyade gelecek nesillerden ödünç alın mış bir dünyadır. Bu yüzden dünyadaki tüm eko lojik dengelerin korunması gereklidir. Sürdürüle bilirlik kavramı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ka şılayabilecek bir dünya için çevre kalitesinin koru narak devam ettirilmesini ifade etmektedir. Sürdü rülebilirlik yeterince sağlanamazsa ekosistem dengeleri bozulmaktadır. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  İnsanlar çağlar boyu doğaya zarar vermişlerdir. eğer doğa zarar görürse insan hayatıda tehdit altına girer ve bir müddet sonra nesli tükenir işte insanoğlu bu sorunlarla karşılaşmamak için doğayı korumaya çalışır. bu çalışmalarda sürdürülebilirliği meydana getirir.
+ Yorum Gönder