+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda S Tipi Büyüme Eğrisi Kısaca Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  S Tipi Büyüme Eğrisi Kısaca
  S Tipi Büyüme Eğrisi

  Doğal ortamdaki gerçek popülasyonların artışı uzun bir süre devam edemez. Bu nedenle hiçbir gerçek popülasyon sürekli olarak büyük bir hızla yayılamaz. Çünkü doğal ortamlarda kaynaklar sı nırlıdır ve canlılar yaşam alanındaki diğer canlılar la rekabet ve parazitizm gibi etkileşimler içerisin dedirler.
  S tipi gelişim eğrisi doğumlar ve ölümler arasın daki değişen ilişkiyi yansıtır. Genellikle başlangıç ta (hızlanma evresi) popülasyon yoğunluğu dü şüktür ve buna bağlı olarak doğumlar ölümlere göre daha fazladır. Bunun sonucunda popülasyon hızlı bir büyüme evresine girer. Ancak bir sü re sonra popülasyon yoğunluğundaki artışa bağ lı olarak doğum oranı azalır veya ölüm oranı artar ve büyüme eğrisi giderek düzleşir (yavaşlama ev resi). Doğum ve ölüm oranları eşitlendiğinde po pülasyon dengelenir (kararlı durum) 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bir popülasyon sürekli olarak büyümez. her popülasyonun taşıma kapasitesi vardır. S tipi büyüme eğrisinde önce popülasyon büyür daha sonra yavaşlama yani küçülme evresine girer.
+ Yorum Gönder


j tipi büyüme eğrisi