+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Karasal Biyomlar Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Karasal Biyomlar Nelerdir
  Karasal Biyomlar

  Karasal biyomların coğrafik yayılışı büyük ölçüde iklimdeki bölgesel değişikliklere dayanır. İklimin enlemlere göre bir dağılış modeli vardır. Karasal biyomlarında buna paralel olarak enlemlere göre dağılış modelleri bulunur.
  Karasal biyomlar genellikle aralarında keskin sınır lar olmaksızın iç içe geçmiş durumdadırlar. Biyom lar arası geçiş alanları çok dar veya geniş olabilir.

  Karasal biyomlar genellikle temel fiziksel ya da ik limsel özelliklere göre ve sahip oldukları baskın bitki örtüsüne göre isimlendirilirler. Aynı zamanda her biyom belirli bir çevreye uyum sağlamış mik roorganizmalar, mantarlar ve hayvanlarla tanınır. Örneğin ılıman kuşak otlaklarında ormandakilere göre daha iri otçul memeli hayvanlar yayılırlar.
  Karasal biyomlar orman, çöl ve çayır biyomları ol mak üzere üç grupta incelenebilir. 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Karasal biyomlar iklim şartlarına göre bölgelere dağılır. ayrıca karasal biyomların farklı bölgelerde olması farklı canlı türlerini meydana getirir.
+ Yorum Gönder